Ultimo Noticia

Te gusta Amerpages? Síguenos!

Press

Is this your business? Claim it!

Location
Frederikstraat 100 | Willemstad, Curaçao
Email Send a message
Phone(s)
(599-9) 462-3466 and (599-9) 462-3467
Fax number(s)
(599-9) 462-6535
Mapa - Ultimo Noticia
Important This map listing was generated automatically by a geolocation service, instead by a human user. Please consider this map location as a reference.
Mensajes Recientes

R.Willems

ONZE EIGEN PAASLICHT 2017.
R.Willems 15 april 2017.
De ‘Twaalf’ wordt nu vóór de a.s. verkiezingen van alle kanten uitgekafferd en arglistig belaagd, terwijl het Eiland zelf zo blind als een ...

R.Willems

THE WHIPPING-BOY ‘SCHOTTE’.
R. Willems 9 april 2017.
Na allerlei mentale gesel- en martelingen, lijkt het thans de beurt aan de het Kafkaiaans machtsvertoning.
Een overgeorganiseerd justi...

R.Willems

E MAYOR DOMINANTE REALIDAT: “TA KORSOU MES”
R.Willems. 29 maart 2017.
Tin konfrontashon, no por tin duda!
E forsa potensial, no ta Gobernadó,
Ni Reino, ni Strassburgo, ni Hulanda.
E FUERTE ...

R.Willems

MÉÉR DAN ÉÉNS: “DE CURACAOSE RECHTSSTAAT STAAT OP HET SPEL”.
R.Willems 27 maart 2017.
Dat de Curaçaose ‘rechtsstaat’ op spel staat, is geen alarmerend nieuws meer, ook niet omdat het nu d...

R. Willems

ONBETAMELIJKE “STEPHEN WALROUD”.
R.Willems 17 maart 2017.
Op donderdag 16 maart 2017 j.l., had ik op Radio “Cur. News 88.9 FM” een onverbloemde aanval door een zelfzekere Stephen Walroud op G...

R.WILLEMS

HO, MAAR KOEIMAN!
R.L. Willems 17 december 2016.
“MEN KON BIJ VOORBAAT, DOOR HEEN HET KABINET ‘KOEIMAN’ KIJKEN”.
Gezond verstand cool blijven gebruiken!
Uw verschuiving naar Barber, het...

R. WILLEMS

NOS TIN KOMPRENDEMENTO MUTUO!
R. Willems 26/01/2017
Nos Isla ta eskala chikí, pero no nos mente . Realisashon profundo pa ser mas konsiente kon vulnerable nos ku nos su relashon ta, anekso m...

R.Willems

“THE RULE OF LAW”.
R.Willems 22/01/2017.
‘No criminal investigation against Davelaar’ (19/01/2017 The office of the Attorney General. PPG). Kiko PPG sa di moral, inmoral skondí i degenerashon ...

R.Willems

GNOSTISISMA – ILLUMINATI – SISTEMANAN OKULTO – ORDU NOBO.
R. Willems 8/1/2017.
Kizas pa hopi yu di Korsou, habitante dje Isla aki, no por kaba di komprodé, kon Davelaar sorprendentemente po...

R. Willems

KORSOU MERESE MEHOR I PÓR MEHOR!
R.Willems, 2 januari 2017.
No por tin ningun duda, i no por bisa ku Korsou no por! Pero e pregunta mayor ta: Di kon gobierno NO POR REALISA UN PLAN TAN FASIL AS...

R.Willems

KONTEMPLASHON PASKU, AÑA NOBO I MAS AYA.
R.Willems, 28/12/2016.
Splindor di lus di mardugá, ta kore ku ladron i amantes, pero no e sin bèrgwensanan di Kosou. Ku solo, mei-mei di dia kla, ineskr...

R.Willems

HO, MAAR KOEIMAN!
R.L. Willems 17 december 2016.
Gezond verstand cool blijven gebruiken!
Uw verschuiving naar Barber, het westelijke gedeelte van het Eiland, lijkt allemaal onschuldig, maar ...

R.Willems

AKUERDO DI DISPONIBILIDAT TA PURU COUP D’ETAT.
21/10/2016.
Enves ku Korsou t’andando liber komo un para den aire, aliviá dor di resultado d’ elekshon, ta parse ku awor kos a peorá. No ...

RWillems

AKUERDO DI DISPONIBILIDAT TA PURU COUP D’ETAT.
21/10/2016.
Enves ku Korsou t’andando liber komo un para den aire, aliviá dor di resultado d’ elekshon, ta parse ku awor kos a peorá. No ...

R.WILLEMS

DEMOKRASIA, NO I “AKUERDO-FANTASMA”.
R.Willems 18 oktober 2016.
“Akuerdo di desponibilidat” entre MAN-PAR-PNP-PS, djies despues di elekshon, ta stroba demokrasia hasi su trabou i no ta nada mas...

R.Willems

RADICALISERING WAS SINDS 1956.
R. Willems, 16 september 2016.
Nu in 2016, 60 jaar van intensief inzet en streven, kan men zich afvragen of de historische nasleep van de slavernij, na-kolonisati...

R.Willems

SR. HUMPHREY GENARO i Masonería “Phoenix 227”.
“EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS.”
Bon komprendé, Sr. Humphrey Genaro di Masoneria Phoenix 227, ke splika i aparentemente aklará Masoneria (segun E...

R.Willems

MASKARADA SA KAI.
R.Willems 14 juli 2016.
Tin ‘boswachters’ i ‘stropers’.
Aparentemente, ‘Boswachter-Stropers’ tambe!

R.Willems

ONWIJSHEID! MOTIE STATENLID SCHORSEN!
R.Willems 10 mei 2016.
“De huid niet verkopen, vóór de beer geschoten is”.
Diverse Statenleden hadden over 2009, waarin dit onderwerp ook ter sprake was ...

R.Willems

HAND IN EIGEN BOEZEM STEKEN.
R.Willems 4 april 2016.
De Surinaamse Omayra Leeflang heeft nu, op Curaçao haar eigen politieke partij, de UKH opgericht (Un Korsou Hustu). Eigenlijk een verrassi...

R.Willems

SIN AWA, NUNKA LO NO POR TIN AWASERU.
R.Willems 13 december 2015.
Mester tin 100% di awa, pa por tin awaseru.
Mester tin 100% di libertat pa un país, pa por tin solidaridat i patriotismo.
...

R.Willems

“Extra” edishon 7/12/2015.
R.L.Willems 8/12/2015.
PENSA NA PLASO KORTIKU O LARGU ?
Segun Parlamentario Sr. Cleopa, e no tin nada kontra e organisashon ‘Green Town’ i e no tin sufrisiente...

Rudy Willems

IN MEMORIAM
Drs. Edwin nolasco ayubi.
R.L. Willems 7 september 2015.
Alleen de allersterkste, de aller-intelligentste, de meest rigide, zal uit de donker schaduw van onze generatie kunnen krui...

R.Willems

FUGITIVOS HUMANOS.
R.Willems 1/09/2015
Ta parse manera nan ta atakando tur e playanan, kaminda sa bai pasa all-in-vakashon i releks.
Di tur parti, prinsipalmente Sur i Oropa Oriental nan ta ba...

ONZE EIGEN PAASLICHT 2017. R.Willems 15 april 2017. De ‘Twaalf’ wordt nu vóór de a.s. verkiezingen van alle kanten uitgekafferd en arglistig belaagd, terwijl het Eiland zelf zo blind als een mol, al jaren zijn ogen dicht houdt voor de realiteit van een gesplitste gemeenschap met ‘duikboot-elementen’, die uit het zicht tersluiks functioneert . Thans is de machtsstrijd, na krachtmetingen op vele gebieden, eindelijk belandt in een overzichtelijke tweekamp, die niet meer te verbergen valt: aan de ene kant de “de goeden”(eigen dunk) de aanhangers van Europese/Nederlanders/Surinamers/Curaçaose-Collaborateurs en aan de andere kant: de met de vinger aangewezen z.g. “suspecte inferieure loeders”, de zogenaamde “slechten”. Sinds na de kolonialistische en slaven-tijdperk ontstond gestaagd een evolutionaire groei van deze discrepantie tot wat het vandaag is geworden. Het Eiland werd sinds toen, achter de coulissen getiranniseerd en overheerst; vooral het onderwijs. De Curaçaoënaar zelf kwam van verre, was machteloos en moest maar Gods water over Gods land laten vloeien in de hoop op betere dagen naar de toekomst toe. Het lijkt dat deze tweestrijd naar een afscheiding moet leiden en Premier Mark Rutte had eerder verklaard bereid te zijn om het Eiland naar de open poort te begeleiden. Geheel deze merkwaardige ontwikkeling had de Curaçaoënaar gedogen uit machteloosheid en steeds bekeken als een struisvogel met zijn kop in het zand. Nu dat met de Curaçaose democratie op evidente wijze twee keer achter elkaar de draak mee uitgestoken werd, zelfs door een gouverneur, die Nederland ondubbelzinnig toetreedt, dan zal wel noodgedwongen nu tijden aanbreken om uiterst voorzichtig te laveren om t.z.t. gezien de gerezen toestand van het Eiland, om juiste en correcte beslissingen te nemen, na zeer ernstige overwegingen, maar niet voor elke prijs, om de Curaçaose gevoelens en standpunt, eens een keer duidelijk naar voren te brengen, wat de gevolgen ook mogen zijn. De situatie is onhoudbaar geworden voor zij, die fatsoen en ‘de regels van ‘savoir vivre’ kennen en respecteren, men kan onmogelijk een boeren gedrag blijven aanvaarden.. Er moét… en er zal verkiezingen komen, zij het terecht of onterecht. Heftige weerstand en gegrond heftig protest stuitte tegen de almacht der tirannie van de bestaande verenigde krachten. De regeling van ‘verkiezingen uitroepen’ is niet zo ingewikkeld, om duidelijk te zijn: Wanneer een conflict in de boezem van het kabinet (of binnen de coalitie als geheel) “SLECHTS KAN WORDEN BESLECHT” DOOR KIEZEN VAN EEN NIEUW PARLEMENT EN HET FORMEREN VAN EEN NIEUWE KABINET OP BASIS VAN DE NIEUWE GEKOZEN KAMER. Echter, er was reeds een legale oplossing, (een andere wettige meerderheid) dan ‘slechts’ nieuwe verkiezingen als de enige oplossing. “SLECHTS KAN WORDEN BESLECHT DOOR KIEZEN VAN EEN NIEUW KABINET” was op zijn plaats, indien er geen nieuwe meerderheid bestond; Er was een gekozen meerderheid present als oplossing, waarbij toch nog nieuwe verkiezingen, omdat deze beslissing berust op machtsvertoon, dus morele chantage; het afdwingen door verzonnen feiten, die een bestaande legale meerderheid wegdrukt. M.a.w. er was een gekozen meerderheid present, daarom was nieuwe verkiezing als oplossing voor het geschil met het gevallen kabinet Koeiman onnodig, evenals het politiek geschil aan de kiezers voor te leggen voor een oplossing. Was er dan geen andere alternatief aanwezig? Er was toch een ander legaal, wettelijk gekozen elf (later 12) legitiem verkozenen. Als een kabinet gevallen is, wordt vaak de tweede kamer ontbonden: De regering heeft grondwettelijk het recht hiertoe; allicht! Immers, het is dan ook aan de kiezers om een oplossing te brengen. In dit geval was er reeds een legale oplossing door een aanwezige wettelijk gekozen meerderheid. Echter een staatsrechtelijke verplichting tot ontbinding na een conflict is er echter niet. Paradoxaler kan het niet. Gangbaarder is dan ook; SLECHTS KAN WORDEN BESLECHT (=niet anders dan) terwijl een wettige oplossing door een legaal gekozen meerderheid klaar stonden om in te springen? Dan wordt de kern van de vraag, waarom niet deze legale meerderheid? Zo, kom je ongewild in de taboe-zone; op ervaring, bevinding gegrond en daaruit voortvloeiende discrepantie : de machtsconstructie van de overheersing door Europese/Nederlanders/Surinamers/Curaçaose-collaborateurs. Elke Curaçaose Burger is reeds lang zich bewust van deze overkoepeling gebaseerd op vermogen, dus discriminatoir. Maar welke Curaçaose burger of politicus opent zijn mond over deze onwettige alleenheerschappij? Men is als een bange Paashaas, immers Mark Rutte was duidelijk, ik ben bereid jullie te begeleiden naar de openstaande poort. Nu wordt er een stap verder gezet: eerst Davelaar steekt zeer bewust op demonstratieve tot ridiculiserende wijze de draak met de Curaçaose democratie, het liep af op een sissertje.(?) De gouverneur, gesteund door de Rijksministerraad, wensen onnodig nieuwe verkiezingen, terwijl een legaal gekozen meerderheid klaar stond om de gevallen Kabinet Koeiman te vervangen. Men wenst nieuwe verkiezingen; dat is het doel, en dat moét gebeuren, zonder meer! Welke democratisch praatje, welke democratische regel, wie zou hen kunnen stoppen? De democratie die Nederland zelf predikt en hoog in de vaandel heeft, wordt ondermijnd en verkiezingen zullen moeten komen, en die komen er ook! Wellicht, moet Premier Pisas bakzeil halen! Curaçao werd voor een georkestreerd blok gezet! Nu kan men zeggen, “onheus, niet te verteren, en men vraagt Mark Rutte zijn begeleiding! Of men kan stellen, geheel het Rijk laten voor wat het is en met de vele jaren van voorbereiding starten voor een definitieve ADIEU, wat de gevolgen ook mogen zijn. Indien iemand als Davelaar, kennelijk een professionele Collaborateur wenst te morsen en te broddelen, nou ja, wie is wie? Maar indien, een aangestelde Gouverneur zich ook gaat vernederen tot frutselwerk, dan is er een hachelijk teken aan de wand! De teerling is dan geworpen, en het Eiland moet zich gaan voorbereiden, dat Premier Mark Rutte zal kunnen doen, wat hij niet kan laten. Er moet zoveel tijd genomen worden, dat nodig is, om louter en alleen van de pan in het vuur vallen te voorkomen. Curaçao laat zich niets opdringen, zal zijn tijd nemen om georganiseerd te vertrekken wanneer de tijd daar is. Essentieel is, niet meer achterom kijken. Wat de Gouverneur, Davelaar en de Rijksministerraad en Nederland zouden willen doen, is het hun zaak. Voor een thans economisch zwak Curaçao, is nu uit het Rijk stappen een onding, maar eruit stappen moet kunnen t.z.t. wanneer de omstandigheden en vooruitzichten beter zijn of hoe dan ook, indien het moet!

THE WHIPPING-BOY ‘SCHOTTE’. R. Willems 9 april 2017. Na allerlei mentale gesel- en martelingen, lijkt het thans de beurt aan de het Kafkaiaans machtsvertoning. Een overgeorganiseerd justitionele bureaucratie machtsapparaat, dat op raadselachtige, beangstigend, bedreigend, onzorgvuldig optreedt tegen een over geperfectioneerde samenleving, waarop het onvoldoende greep heeft en daarom telkens weer het individu schoffeert en onheus bejegent, kennelijk uit bewuste monopolistische machtswellust. De criminaliteit op een aantal van +/- 150.000 mensen, kan men jaar na jaar niet bedwingen en deze blijft almaar gestadig groeien en scoort met zeer hoge cijfers. Dat is deze zelfde wellust, die aan de basis ligt, van vrachtwagens en dump-trucks, die onschuldige mensen massa inrijden om te doden, als verzet tegen de meedogenloze monopolistische machtsbesef, die langzamer hand tot een alledaagse werkelijkheid begint te behoren. Mensen worden onbeschaamd tegen elkaar uitgespeeld door lumineuze intriges, huizen worden unverfroren binnengedrongen op zoek naar stroppen om hen ermee te kunnen opknopen. Het volk staat machtig- en hulploos met de rug tegen de muur, wat niet los te maken valt van de vroegere terroristische radbraak vreugde, toen slaven in twee helften uit elkaar gescheurd werden. Een reële wereld, waarin de enkeling strijdt tegen verborgen, maar alom tegenwoordige anonieme machten, die hen belagen. Een respectievelijke confrontatie met een nagenoeg anoniem gerecht, een vijandige administratie en een walgelijke vreemde wereld, waarvan zij door machtsblindheid zelf géén benul van hebben, want zo’n apparaat heeft noch een hart, noch gevoelens noch een ziel en bovendien bemachtigd om over lijken te gaan. Waar concrete werkelijkheden fysiek afwezig zijn, als hard te bewijzen feiten, komt een zesde zintuig naar boven, het fantasierijk als objectieve weergave van in feite fantastische paradoxale werkelijkheden, waarin alleen zijzelf als monopolisten erin geloven. Hun aantijgingen, echter gissingen en onzekerheden, complex en dubbelzinnig van inhoud, geven aanleiding tot een verscheidenheid van interpretaties, die van omkoping en vervalsing gaan tot witwassen, waar Nederland zelf niet zo lang geleden, studies na studies had uitgevoerd om bv. “witwassen” exact in beeld te brengen. Hier op ons Eilandje wordt alles op een hoopje gegooid en ermee omgegaan alsof het een alledaagse ordinaire door rood rijden is. Er is geen enkele reden, als vrije democratisch verstandig nobel volk, om het hoofd te laten hangen en diep in het zand te buigen en aanvaarden van deze krenkend post koloniale vernedering. Er hoeft geen respect te zijn, uit klasse besef, maar uit verdraagzaamheid gelijkheid beginselen, solidariteit en begrip voor elkaars standpunten en toestanden. Er is hoop….. indien dit Eiland het kolonialisme samen met de meedogenloze en wrede slavernij weet te overleven, dan zal hoe dan ook, raad en tijd ook komen, om met deze nodeloze ellende en misère van deze “folie des grandeur” af te rekenen. Kennelijk moet het eerst slecht gaan, héél slecht, voordat het beter zal gaan. “Komt tijd, komt raad, moet men zich minstens organiseren en de straten van Willemstad kiezen, dan zij het ook zo!! Noch kolonialisme, noch slavernij, noch tirannie is aanvaardbaar en het ligt niet bij het Volk!

E MAYOR DOMINANTE REALIDAT: “TA KORSOU MES” R.Willems. 29 maart 2017. Tin konfrontashon, no por tin duda! E forsa potensial, no ta Gobernadó, Ni Reino, ni Strassburgo, ni Hulanda. E FUERTE POTENSIA spiritual madura, ta honorable Korsou, I ta Nos Més; ‘E Digno Baranka den Laman Caribe.’ “Nos ku nos mes, nada mas”. Nos mes kos, asuntu di ningun otro! Ban realisá bon, komo adulto i madurá; Kon ke sea, historia t‘ Elekshon 2016, Ya tras di lomba i loke sea, Gobierno a kai! E mayoria disponibel, legítimo susesor, a wordu rechasá, Dor dje sistema, tras di kortina i otronan. Un realidat konkreto, eksistente, ku t’eksigí: Elekshon nobo! Konfirmashon d’un terser forsa eksistente, dentro nos asuntonan. Kiko awor, ora ku Nos-Ku-Nos-Mes, ta den un arena hermétikamente será? Ni un, ni e otro, Korsou padelante! Lo tin d’entrega lo maximo posibel, dor d’ambos, I tur otronan konserní, Pa Korsou i su hendenan por vense. Un ke kontinua gobernashon interino, I e otro k’elekshon; t’sei te yabi finalmente! Wel, bon; “Elekshon na oktober 2017, meskos ku aña pasá! I, entretanto gobierno interino”. Asina di tur banda a entrega maximalmente Un, su deseo pa gobernashon interino, I e otro ku su anhelo pa Elekshon, Kisas, esaki lo por ta, un solushon objektivo, di propio fabrikashon. Asina Korsou mes i su hendenan lo triumfá i sali viktorioso, Riba su propio forsa spiritual, sin Reino, ni Hulanda, ni gobernadó, Ni Strassburgo, ku no ta yuda ku nada, sino speransa falso i vana ilushon. NOS KASO, NOS KLAVE! NOS MES PÓR! BIBA un KORSOU MADURA.........BIBA.

MÉÉR DAN ÉÉNS: “DE CURACAOSE RECHTSSTAAT STAAT OP HET SPEL”. R.Willems 27 maart 2017. Dat de Curaçaose ‘rechtsstaat’ op spel staat, is geen alarmerend nieuws meer, ook niet omdat het nu door de Heer Karel Frielink, BZSE Attorney at law, van de hoge toren verkondigd wordt. Waar was de Heer Karel Frielink, toen de Heer Davelaar in de Staten eigenmachtig, onrechtmatig het recht van repliek weigerde te geven, en de aanvrager onrechtmatig de mond snoerde, terwijl de wet anders voorschreef? Kennelijk voor de Heer Karel Frielink wordt verkiezingen uitgeschreven voor één mogelijke poging om een regering te vormen door een groep verkozene, die als meerderheid uit de verkiezing komt. Of er nu meerdere gelijkwaardige groeperingen zijn, die ook een andere wettige meerderheid kan vormen, is kennelijk voor de Heer Karel Frielink irrelevant en uitgesloten, zodat er nieuwe verkiezingen zal moeten komen. In Nederland gaat het niet anders, maar kennelijk moet er een verschil zijn! Dat de gevallen kabinet geen ruggengraat had om voort te leven, en daarom met een “smoes” het parlement ontbindt, is voor de Heer Karel Frielink onopvallend voorbij gegaan. Maar dat de tegenpartij thans ook met sterkere tegen-smoezen komt opdagen; “staat de rechtsstaat op het spel”. Zo te zien ligt het niet meer aan de “gebruikte smoezen” maar aan de rechtsstaat zelf, aan de democratie zelf die in ademnood is geraakt! Dat voor de Heer Karel Frielink ‘geen enkele dwingende reden zijn om de verkiezingen uit te stellen’ is een eigen persoonlijke zienswijze en onzorgvuldigheid. Indien hij attent was geweest, kon het hem geenszins kunnen ontgaan, dat de laatste verkiezingen niet één maar twee meerderheden had geproduceerd. De één zou hem bevallen zijn, en de ander niet en dat is deze soort ongelijke wereld-imaginatie, die leidt tot conclusies van ‘dat de rechtstaat op het spel staat’. De heer Karel Frielink dient te beseffen, dat de Curaçaose rechtsstaat staat en valt niet met persoonlijk imaginatie van anderen. Het leidt een eigen leven gebaseerd op rechtsregels en deze regels kan door niemand gedraaid worden en verlagen tot “smoesjes”.

ONBETAMELIJKE “STEPHEN WALROUD”. R.Willems 17 maart 2017. Op donderdag 16 maart 2017 j.l., had ik op Radio “Cur. News 88.9 FM” een onverbloemde aanval door een zelfzekere Stephen Walroud op Gerrit Schotte gehoord. Zijn wanvoeglijke redenatie was: “Je bent besmet door problemen en je besmet tevens geheel de Curaçaose politiek door je problemen, daarom is mijn wijze ongevraagd advies als deskundige: Laat je opsluiten, zit je straf uit en kom daarna clean terug en doe dan je werk! Merkwaardige gespin, om zichzelf te behagen! Het oog dat alles ziet, ziet zichzelf absoluut niet! Bekentenis van onwetendheid te willen verbergen en daarom zich volledig bloot geven. Pure naïviteit, infantilisme, zelfzekere snert arrogantie, waarin Walroud zelf absoluut niet gelooft. Op dit Eiland vóór of na een vonnis, men wordt continue met de vinger gewezen om te kunnen beschadigen. In deze Curaçaose gemeenschap kruipen overal meer giftige slangen op hun buik, dan Walroud niet of wel, weet van heeft. Overigens, beseft Walroud geenszins: Wie een ander najaagt, heeft zelf nooit rust! Wat U met uw aanval wenst aan te reiken, is verderfelijkheid en nooit structurele opbouwende beeldvormingen. Uw wereld-imaginatie berust op doortrapte achterbakse, onbetrouwbare verzinsels, die naar afgrondelijke ondergang leidt. Schotte is steeds een rechtmatige vrije burger en is daarom ook vrij, overeenkomstig die wetmatigheid, vrij te handelen. Wat later zal kunnen komen, is voor later en niet nu! In zijn na-ijver, doet Walroud goed in de spiegel te gaan kijken en zich intensief bezig houdt met zijn eigen toekomst op dit Eiland. Het bewust worden van de Curaçaoënaars in eigen land, groeit zeer snel en dan zal het weleens drastisch kunnen verkeren! Het is niet de moeite waard, om diep in te gaan op Walroud’s onsamenhangende opvatting. Hij voelt de kenmerken van Schotte zeer goed aan, maar tegelijkertijd doet hij alsof Schotte aan de pest lijdt en met een belletje rondloopt, dat mensen hem moeten weren en ontwijken. Walroud vergeet de welbekende groep binnen de gemeenschap, die complotten tegen Schotte hadden gesmeed, vóór en na zijn premierschap en tenslotte zijn kabinet om zeep hielpen. Zeer bekende verholen opdringerige gestoorde groepen binnen de gemeenschap, die kennelijk erop uit waren “een Staat in de Staat” op te zetten, maar mislukten in alle fronten en ook in de nader toekomst. Het waren mede deze intensieve ver doorgevoerde complotten, die aan de basis lagen (en steeds liggen) van Schotte’s problemen, ook met het gerecht! Het waren Helmin Magno Wiels én Schotte die in de kijker liepen bij deze verborgen, duistere overheersers. Schotte’s doopceel werd publiekelijk op straat gegooid en Magno Wiels kreeg de kogel! Men is thans voorzichtiger geworden, behalve Walroud, die zich heel slecht voordoet als een Curaçaoënaar, en waande zich kennelijk nog steeds in de naoorlogse tijdperk, zoals toen Frits Goedgedrag of Emsley Tromp. Walroud, wat hij ook moge denken en welke pretenties hij ook moge aanmeten, hij kan veel beter, vrienden maken en hebben op dit Eiland, dan vijanden, ook in de politiek. Wijsheid is, zich aanpassen en de bakens verzetten, wanneer het tij verloopt. Geen grote mond hebben en je mond niet reeds ’s-middags al open doen als je in de avond pas moet hoesten. Ex-Gouverneur Frits Goedgedrag en ex-Bankdirecteur Emsley Tromp zijn met de zon vertrokken en zo zullen ook bij tijd en wijle anderen in hun voetsporen volgen. Komt tijd, komt ook raad! Echter, thans vragen wij ons af, of het functioneren van de democratie in huidige vorm, niet voorbij is? Zelfs verkiezingen (zie USA) lijken al op de veilingen van aantrekkelijke verpakte beloften en boegbeelden. Deze afgang van de democratie in ons eigen land, die niet ontkend kan worden, loopt verder uit op sluipenderwijs zonder debat. Dit is de ingewikkelde noestige issue Walrout, en indien U geen bijdrage zou kunnen leveren voor een concrete oplossing, zwijg of zing dan op een lagere toon: Het volk houdt U in de gaten en de tijd zoekt naar nuttige oplossingen. De parlementaire democratie in haar huidige gedaante begint, niet alleen op Curaçao, maar in vele andere naties, metaal moeheid te tonen. Op ons Eilandje had het recent reeds tot twee maal toe, zich goed laten aanvoelen namelijk in: Davelaar-gate en Lucille George Wout-gate. Het wordt ondergraaft door de economie en vermarkting van de politiek (eigenbelang) en raakt daarom in ademnood. Curaçao zal nu al, als kleine natie, goed doen, voorbij dit type van democratie moeten kijken en “selfmade man” als Schotte de erkenning toekennen, die hij heeft verdient! Kenmerkend voor een “selfmade man” is, verwerving van eigen positie in de maatschappij op eigen kracht, ondanks intens ongenadige hoogllopende maximale tegenwerking en geduchtige vernederingen. “It is a spark, a decision, an internal will, that can never be given by another, and that can never be purchased or borrowed. A men who was created, who want to achieve greatness, who want to leave their mark on the world and create a legacy of honor, integrity achievement in every aspect of their lives.”

HO, MAAR KOEIMAN! R.L. Willems 17 december 2016. “MEN KON BIJ VOORBAAT, DOOR HEEN HET KABINET ‘KOEIMAN’ KIJKEN”. Gezond verstand cool blijven gebruiken! Uw verschuiving naar Barber, het westelijke gedeelte van het Eiland, lijkt allemaal onschuldig, maar toch ritselt iets in het struikgewas. Barber en geheel West Curaçao mogen er zijn, maar het is Curaçao die voor MAN gekozen had. Dat wil zeggen dat Forti de aangewezen plek is, of wordt Forti misschien vervangen door Barber? Verslik je niet en dwaal niet af, ook niet onbewust en verwijdert Uzelf niet van de rechte weg, door emotionele psychose, van het objectieve naar het subjectieve te verplaatsen. Eigenbelang, te eenvoudig grijpbaar, hoe onschuldig het ook is, veel hoge bomen zijn uiteindelijk erdoor diep gevallen tot op de grond toe. Vroeger in de tijd van Don Martina, legde Martina ook het accent op negroïde Afrika; klederdracht (de danfani, dashiki, paagba, bowie, ayo, sankara, kayaka en bangmaam) e.d., daarmee niets slechts, maar je dwaalt af en komt terecht in afzondering, i.p.v. samengaan met het volk die je leidt. Het verwisselen van het algemene voor de persoonlijke, heeft allicht consequenties. Een paard zal wel genetisch iets gemeen hebben met een ezel, echter een paard is een paard en een ezel een ezel! Curaçao is Curaçao en er is gewoon geen tweede. Toen de vakbeweging voor het eerst, indruk van macht op het Eiland begint te krijgen, ging men zich ook naïef afvragen: “Waarom geen regering van Vakbond lui als die toch ideaal (werk voor het volk) schijnt te functioneren voor een volksbeleid? Werk voor het volk is een onderdeel van een geheel welvaart beleid. Van een regering wordt verwacht, dat alle belangen van het volk objectief worden bediend. Een éénzijdig beleid van een vakbond, hoe nuttig het ook zal kunnen zijn, zal altijd belanden in eigenbelang en daarom discriminerend t.a.v. andere volksbelangen. Hoe contradictoir het ook mag klinken, regeren is o.m. : Het volksbelang dienen en in geen geval eigenbelang! De Premier in spe, door nu al het accent van het toekomstig beleid te verleggen naar het westelijke gedeelte van het land (niet slecht bedoeld, maar wel naïef) waar hij zelf vandaan eenzijdigheid op, waarvan hij beslist niet weet wat de gevolgen daarvan zullen zijn. Dit is geen teken van politieke wijsheid. “Geeft Cesar wat Cesar toekomt en onthoud Cesar niets voor eigen- of groepsbelang”, indien je niet verstrikt wil worden in een wespennest van eigenbelang, eigenbaat en daarom discriminerend. Op deze wijze eindigt het feest, voordat het begint!

NOS TIN KOMPRENDEMENTO MUTUO! R. Willems 26/01/2017 Nos Isla ta eskala chikí, pero no nos mente . Realisashon profundo pa ser mas konsiente kon vulnerable nos ku nos su relashon ta, anekso mester bini aserka, un mentalidat pa protega nos mes, Korsou i mundu, pasobra ta nos ta humanidat. Tin biaha ta parse, ku Korsou ta pensa mes grandi o chiki ku e Isla mes ta! Ku deskubrimentonan nobo den nos époka, ta pone ku nos komo rasa humano, den henter universo ta bira mas i mas importante. Kosnan ta birando mucho mas serio, si nos ke realisá nos propósitonan, nos mes mas tantu posibel. Komo yu di Korsou, habitante d’ un Isla chikí riba nos planeta Terra parti di Universio, kizas pa hopi un poko leu buskà, pero kosnan ta kambiando ku speed haltu. Progreso, ta kestion di mente abrí, poder imaginativo i kreatividat. Si esakinan no ta tan supuesta den nos komunidat, pasó nos ta kombatiendo otro, prinsipalmente ‘nos ku nos’. I deskonfianza, ta hasi nos metanan pa progreso pisá, inalkansabel i irealisabel. Manera ya bisá kaba, nos tin di trata di pensa un poko mas leu pafo di nos Isla, sino posiblemente t’eksistí e peligro, ku nos ta kai den un sírkulo visioso di pensamentu, di piki pieu serka otro, molestiá i deskonfiá otro, tene otro na bista, provokando otro, komo si fuera t’esei ta e relashon ideal pa por progresá. Nos tin di realisá, komo un Isla chikí, kon hanchu ku nos ke pensa, nos lo tin tòg difikultatnan mutuo i sosial, pasobra nos pais ta chikitu i nos ta muchu riba otro sin sufrisiente espasio! Hasta ku no ta imposibel, ku nos ta bringando otro komo enemigo. Tur desishon i moveshon, ku no ta integral na favor di korsou i su pueblo, ta dudoso! Wel, pa un eksperimento, laga nos bandoná Isla Korsou un ratu, kaminda kos ta pèrtá riba otro, biaha pa universo, pa resfreska nos mente i memoria, i pa mira kosnan muchu mas habri, liber i abiertamente! Imaginabo, saliendo for di un Isla chikí, awor den universo, multi grandi, lo nos pensa : mira kon chikí i di menos importansia nos t’ awor den Universo. Un Isla Korsou chikitu, un planeta Terra chikitu, sirkulando den órbita ront di shen mil streanan. Laga nos mira e situashon otro! Nos ta diskubrí, ku mester tin un koperashon raro di e lèinan di naturalesa i e kasualidat pa produsí un planeta, kaminda inteligensia por a desaroyá un kapasidat maravioso, ku ta permití nos di studia i komprendé universo. Pesei nos sivilisashon humano, pa nos mester ta un milagro dje Sistema Solar. Kosnan lo bira mucho mas straño, emoshonante i konmovedor, si mira nos Mundu, nos Korsou pafó di un punta for dje Sistema Solar, e ora ei, kosnan lo bira hopi klaritu i bistoso. Nos tin e preuba di nos eksistensia den mundu skirbí i nos sivilisashon a bira un NORME den universo, ku nos planeta Tera t’ identifiká nos komo oríginario, desendensia di BIDA. Fin di nos investigashon aventurero, nos eksplorashon, ta konsistí di regreso na nos .....punto di salida bèk, pa konosé esei mas intensivo...pa di promé biaha. En vez di bringa otro, komo un mente hopi pèrtá insular, nos signifikashon komo humano, ta mucho mas grandi, ku nos mes ta kere. Siguramente, lo sostené i apoyá e hobennan nobo, intelektual mandatarionan den gobierno i ta di spera ku nan lo generá e jùist, korekto i adekuá mentalidat konstruktivo. Ku bendishon di Dios, nos di un Isla chikí, lo komprendé otro mehor ku un mente abrí, pa nos por alkansá nos metanan destinatario.

“THE RULE OF LAW”. R.Willems 22/01/2017. ‘No criminal investigation against Davelaar’ (19/01/2017 The office of the Attorney General. PPG). Kiko PPG sa di moral, inmoral skondí i degenerashon den politiek? Si mayan, “boswachter mes ta stroper” lo no interesá PPG at all. P’sei ‘investigashon si o no kontra Davelaar, no ta nada mas ku: “de blindheid van de wolf, is het feest voor de vossen”. Fuera, ku kua midí PPG ke midi kuné, tin di analisá e hecho di Davelaar profundamente komo un persona eksperienshá, inisiá esotériko-masóniko, aunke ku mas i mas Korsou ta demontrá un mentalidat anárkiko, kaminda e moral di lèi, esta kontenido di normenan pa komportashon humano, mas i mas ta dirti bai, manera èis den solo. E hecho amoral di Davelaar tin hopi banda; no solamente aplika lèi robes, komo un tipo ku eksperiensia inisiá Esotériko, pues intensionalmente, probablemente rekompensá manera ta e kustumber, i mas brogonsoso, un skandal ante di su Afro-paisanonan ku a drama nan sanger pa su libertad, i awe un traishon pa nan, komo rekompensa, di a ser habraká. E ke ta un bon ku mason, p’esei awor un nobato (Kid) ta bira Minister i e no, despues di asina tantu aña den servisio! Lo e por komprendé e mensahe ei? Na Korsou, kosnan politiko a desvia, parse no ta rèspetá derechonan demokratikó mas, ni dor di Davelaar, ni dor di PPG, esei ta demonstrá un rogashon serio pa protesta i revolushon. Hopi hende zonzá, no sa t’ainda kiko robes Davelaar a hasi ku solamente ‘no duna palabra’. I tin ku hasta ta sugerí , ku E a salba demokrasia di Korsou. Lokual ku nan no sa ta: e sistema sekreto di “ku pa alkansá un meta, tur medida ta bon, esta korupshon, ladronisia, trapa lèi ku pia i tambe: “ manipulashon di otro i pueblo pa haña “poder i rekompensa” pa nan...... no mas ku un presioso birtut i moral legal! Sorprendentemente, e sistema ta funsioná komo lo siguiente: Ansha i persiguíshon te ke kaso haña un klimaks, dor di rapides (pa brua hende) kometé e inmoralidat diskretamente, den e kaso aki rechasá palabra inosentemente (pero e realidat ta; trapa lèi ku pia, pasó lèi ta dikta al kontrario) pero tin di tene e meta na bista,( huramentu sin mayoria) ku ya a wordu realisá. Kiko a pasa en realidat: un simpel ‘rechaso’ di palabra....ku no ta relevante ? (e opinion publiko)....RELEVANTE ta: e puru realidat,’ trapamento di lèi ku pia (e inmoralidat)’ ku ta e kaso den tur sentido....i alaves menoria ta bira mayoria...i ademas pues huramentashon sin mayoria! Di e manera aki, si bo ke engaña hende, no ta difisil, pa brué i poné riba un otro pia. E inmoralidat ta keda inmoralidat di rechasa lèi pa alkansá otro meta ku no tabata posibel, sin trapa lèi ku pia. (bedrog). Kiko Davelaar mes a alkansá personalmente: E no tin desensia o onestidat o honorabel, disformalidat, inkonfiabel, farsante, konsiente di mala fe, sin moral ni personalidat, kometiendo tal skandal engañoso na e nivel ei komo voorzitter di Parlamento di Kosou. Mas grave ta, traishon di su kompatriotanan Afro dor di un sistema, ku ni hasta “di kabes di boto” e lo no por ta, den e grupo sekreto ei...un mancha definitivo riba su frenta! Pa un ilustrashon: Lance Armstrong e famoso siklista Merikano a jega di gana Tour de France, no mas ku siete biaha, su delaster tabata na aña 2005, kaminda e a wordu elogí i koroná. Na aña 2012, nan a diskubri ku e a usa ‘droga’ tur e añanan ei. Nan a kita tur su dekorashonnan, tur siete i mas di su viktorianan pa via di fraude i ilegalidat! Sigur ta, ku e a gana.i......nan a koroné, glorifiké, aploudí i rekompensé.....pero ku fraude. No e victorianan tabata relevante. Relevante ta e fraude kometí, pesei nan a ranka su epauletenan for di su skouru i tiranan na suela. Tin biaha, kon sekreto i profundo fraude por ta, toch ku tempo sa mira lus! Lo ta kasimente imposibel, si Davelaar por kore bai...i.. skondé......lo humé, saké pe por asumí su responsabilidat. Al fin, mester bin un lèi, sin di bai pidi aki of aya pa permiso, pa un debate al instante den parlamento riba un desishon di un voorzitter al instante tumà, ora un problema momentariamente presentá. Debate direktamente al sitio, mester ta posibel, sin ku por rechasá e esensial momento ei. Si tolerá i aseptá inmoralidat, na momento ku lèi tin mester di prevalesé, den futuro Kosou no lo tin pia mas, pa para riba dje, pesei e kaso aki, nesesariamente t’ eksigi un profundo debate pa clear kaminda! “Boswachters mogen géén kans krijgen, stropers te worden!

GNOSTISISMA – ILLUMINATI – SISTEMANAN OKULTO – ORDU NOBO. R. Willems 8/1/2017. Kizas pa hopi yu di Korsou, habitante dje Isla aki, no por kaba di komprodé, kon Davelaar sorprendentemente por a trapa lei tan bisto i transparente ku pia asina brutal i bistoso pa despues flùshé, manera nada un pasa. E mentalidat demostrativo aki, segun eksperiensa, ta solamente pa ‘un biaha’. Lokual ku ta sigi awor t’ eksklushon i ekspulashon outomátikamente for di komunidat, asina immoral e sistema ta funshoná. Tin minister aktualmente, ku no ta diferente for di Davelaar, pero kizas peor (e di kuater kòmpiuter sabotiá pa tira afó, ta kla poné pa resiklahe i ta bini aserka ku ‘cyberpesten’ i estafá/froude ta su arma, ku esaki e ta atvertí malamente. E firma kómplise parti dje komplot ku ta traha pe, tabata: Rayanday, Unesco Appart 55, Delhi. E a wordu gará i a disparsé. Parse el a lanta kabez na Bulgaria). E intriga konserní di Davelaar, riba su mes, no ta nada partikular, si por desviá sorprendentemente for dje moral públiko tradisional, pa por intrigá i trastorná lei di Staten komo meta delantá. En korto bisá, ta kestion di “meta”. Si tin asutunan reglá pa lei, den e kaso ei, ta un meta so por tin i t’ esun ku lei tradisionalmente ta dikta. Pero si kambia e moral traditional di lei i “illuminá” e kaso immoral sekretamente, ta haña tal sorpresa ímmoral di violáshon di lei intenshonalmente manera esun di Davelaar, ku aparentemente al fin, lo derotá su propio personalidat pa semper. Esaki no ta prome biaha den politiek. Rosier a hasi esun un kos, via e mes un sistema di desmoralidat sorprente, ku tin di paga un presio altu. Rosier a disparsé ‘perpetuusmente’ dor di a illuminá e gobierno di Schotte, i aparentemente ku perdidá di su personalidat komo humano pa semper. I t’esei Davelaar tin di spera di a usa un sistema immoral pa alkansá su meta, i awor tin di termina indudablemente ku ‘un diaree di serebro. Tin di paga bon tino ku e fenómeno aki, ku ta pretendé di ta “un ordu nobo mundial”, esta pa kontrolá i suhetá humanidat mundialmente. E sistema relevante aki, NO ta di balotá; tras di kortina ta skonde un fuente di gran poder, rikesa i un fortuna inkreible, kasimente “un estado den un estado”. Pesei Davelaar por bisa na boka grandi, ku e no tin miedo di nada i ningun hende i aparentemente ya el a risibi un fortuna den un anvelòp. T’aki Barack Obama tambe a pérdè su kredibilidat di tin haber ku Bilderbergers kizas inkonsientemente, ku ke kontrolá e kantidat di habitante mundial i de ves en kuando nivilá esei ku guera o posiblemente maltempu artifisial. Fuera ku e sistema tin un struktura sekreto, pa alkansá e ophetivo final, tur kos t’atmitible, pèrmití i degrasiamente justifiká, ligal, segun nan regla di deshonestidat : “mentira, korupshon, mafioso, froudashon, trapa, i kibra lei ku pia, matamentu, kriminalidat.......etc...kontal ku, kon ke sea, logra finalmente e meta antemano orkestá. Davelaar ta ponemi kordá riba un Afro-filosofia, na sentral Keyna, Maralal, di un smart boy. Su Afro filosofia ta: Zeta, ta zeta, i el a mix zeta dushi ku zeta di auto pa enrikesé su mes den korto tempu. Ora malesanan a kuminsa kai, el a kore limpi bai kas. Pero ora el jega su kas di palu maïshi, ya nan a kome su baka sebá i pa kolmo kima su kas tambe te na suela. Davelaar tin suerte, kizas e tambe lo ta “illuminá”. Den politiek, no tur ora bai “sano huisio” ta prevalesé, sino tin biaha, siego di emoshon i pa interes propio, ku e ‘animal den hende’ ta haña preferenha: Pa e yu di Korsou komprendé bon e hecho di Davelaar, por sierto un asuntu ku ta trata di poder i un fortuna di plaka. E echo di Davelaar den Senato di Kosou en komparashon, ta muchu mas peor i grave, ku e asesinato di Gaius Julio Cesar na 15 di maart, na aña 44 a.c. den Staten di Curia na Pompei. E miembronan di Staten (senators) a sospecha Cesar di poder Royal i a likidé. Davelaar, sabiendo masha bon, konsiente di su ‘poder’ e momento ei, a trapa lei bistamente, ostensiblemente, intenshonalmente solamente pa por provoká i kunsumí oposishon ora nan sali pa nan derechonan i sorpresá nan ku un rechaso anti-lei p’alkasá nan meta antisipá, dor di un sistema immoral di trapa lei ku pia pa por alkansa meta, i rekompensa. E sistema su moral no ta solamente trapa lei ku pia, pero tambe mintira, kurupshon, ladronisia, bagamunderia, asesinato, enganõ, estafa, mafia, defroudashon, tur esakinan t’aseptabel, kontal ke meta wordu alkansá. Moral di lei, di sivilisashon, kultura i edukashon ta rechasá i kondená semehante komportashon i sistema okulto komo deskuida mental i den sierto kaso di traishon i otro, hasta kastigabel a base di dekadensia i moral pùbliko. “Ora ku Cesar a tuma su sitio den Staten, e komplotornan a rondoné komo sikiera pa honoré komo gran senator, segun e plan di komplot. Senator Cimber a gara su toga na su skouder i Cesar a grita (manera den sala di Staten di Korsou) “Esaki ta traishon” i na mes momento Casca a herdá Cesar dja tras, ku su puñá bou di su garganta. Ora ku Cesar a ripara, ku di tur banda puñánan tabata menasé, el a tapa su kara ku su toga i parti dja bou el a laga e toga kai te na su pia i dje manera ei el a drumi na suela i risibí bintitres hinká. Na solamente e promé hinká el a keha i despues ora e a opservá su mes yu di kriansa bou dje burdugunan e a murmurá: ”Bo tambe, mi yu”? E hinká den su pechu tabata fatal!”. E sistema illuminati, igual ku mafia ta inmoral sin étika, ku otro palabra situashon di crisis ta wordu provoká intensionalmente, pa por desvia for dje moral traditional, i pa soprendentemente apliká un indesensia, amoralidat deshonesto. Trapamentu di lei ku pia ta wordu kometé intenshonal (èksprès)pa trese rabia i frustrashon i finalmente pa por probecha malamente dje okashon ei pa por saka hende for di sala. Asina e komplot ta funshoná. Nan sa ku oposishon lo pidi palabra, i aunke pa lei ku no por rechasá esei, nan ta nenga toch kon kla ku lei ke ta, esta pa nan por alkansa nan meta pa por trapa lei ku pia, pero entretantu huramentashon ta bai dor pasobra esei ta e meta; i pa alkansa esei tur kos ta posibel, mentira, trapa lei ku pia, matamentu, triki etc. Davelaar a usa un loper (yabi falsu) pa por kometé un “krak” pa plaka!. Komunidat lo huzgé krítikamente.

KORSOU MERESE MEHOR I PÓR MEHOR! R.Willems, 2 januari 2017. No por tin ningun duda, i no por bisa ku Korsou no por! Pero e pregunta mayor ta: Di kon gobierno NO POR REALISA UN PLAN TAN FASIL ASINA? Tabatin un tempu ku ta otronan tabata manda Korsou, pero awor ta NOS KU NOS MES, i e maldito PLAKA.....kaminda tur edukashon, cultura, common sense, sivilisashon ku mester frena e parti animal den hende, ta bai pèrdí, pa laga logá pe wòlf i hiena kue plaka, sin hasi e trabou pa razoná nan bon entrada. Un bèrgwensa sin rèspét. Bo tin un salario na satisfashon, pa sirbí e pueblo pa bo mehor forza. Bo no ta monopolista den ningun sentido, pa hasi loke bo ké i ora bo haña ta bon, manera den tempu kolonial! Ni tampoko bo ta VITó, ku por manda manera haña ta bon riba esklabu! Si t’asina ta, tin di bai buska otro kos pa hasi, pero no den Gobierno komo Servidó di pueblo! Mi no ta mira, di kon ta un “sisyfus-labor” pa gobierno, sin embargo kosnan ta relativamente “fasil” pa alkansa progreso pa pais i pueblo den termino korto! Ta parsemi, ku awor te momento pa forma un fuerte kombate kontra dje kousanan ku ta retené i wanta e stap di mas simpel, pa pone Korsou riba rails pa por alkansá minimá o mas den e lucha pa mehorá Korsou i su futuro.. Belgika su aktitut politiko, no ta nada straño for d’ esun di Korsou ku solamente na Belgika tin resultado i progreso, i na Korsou hopi bla-bla ku ta kosta hopi plaka i sin por alkansa resultado. For di 2/3 aña, na momentu ku e kleuter por bai wc di su mes, e ta bai kleuterschool, pa 5/6 aña e ta bai L.O. te ku 12 aña i ey ta bin splitmentu, sea middelbaar o technisch. Technisch ta e forza ekonomiko di Belgika komo provedor dje elementonan pa un ekonomia sano i fuerte. Un parti dje technikonan ta bai reforza industria, i otronan depues di haña algun eksperensia ta bira zelfstandig i ta kausa un fuerte entrada pa gobieno, su mes su famia i pais. Awor di kon Korsou no por dje mes un manera? Kiko ta stroba Korsou? Pobreza mental i spiritual. Flohera o no tin wesu di lomba o simpelmente bobedat? Esaki No ta un eksperimento, pero un sistema duradero pa progreso. Ta kuminsa parsemi, ku ta boka grandi tin, sin ‘how know’ pa kuminsa ehekutá un plan pa terminá ku eksito. Ilushon di bientu hasá, i ora jega momentu pa realisá un plan, ta kore bai skonde pa falta di ‘know how’. Si no, ta tira falta riba otro, ta bin ku mil i un motibu di kon no por a kuminsá ehekutá e plan i ya años a pasa, sin tin nada, pero si hopi sabidoria, hopi diskushon fugaz, pa por gana plaka sin hasi nada! Pero nan ke progreso! Pa falta di saber, kontenido i kapasidat pa kuninsa ku un plan i finalisé ku eksito. Ta parse, ku nos aki na Hulanda, mester bin pasobra, ke gana hopi plaka pero ta pensa solamente for di pòtmòni i stoma, i nada di realisashon ku eksito di un plan fasil. Pa realisá un plan ya di kou i pensá kaba i ku solamente tin di ehekuté ta kore bai skonde, pasobra no por, pasobra pensa ta hasi doló i makutu ta bashi sin saber; minister ta bobo i no sa kiko hasi, ku solamente ke ta interesante, poderoso i gana plaka sin ta adekuá. Si ta nos aki na Hulanda tin ku bin traha boso trabou i pa boso habri boka grandi i gana plaka, wel chambuká te dia Dios korda di boso; Siña traha, i terminá un plan ku eksitó, promé ku eksigi plaka! Mas ku sinkuenta aña mi ta observa e fenómeno aki, awor mi nieto ta na turno! El a kaba middelbaar, orienta merkado i kies pa opticien (ta trata di bril i lenzen), un otro amigoe a kies Pa Hotelschool, (hotel o stuart abordo d’avion) i su amiga a kies pa botikaria. Simplemente bisá, di kon Korsou no por te finalmente eksitó! Klaramente bisá, pa mi ta inkomprendible. Mi no ta mira un opstákulo di format, ni tampoko un konflikto di generashon ku por provokà diskontinidat den e marcha pa progreso. Si ripará bon, a base dje susesonan aktualmente, e insidentenan despues di elekshon i formashon di gobierno, ku kosnan no ta wordu eksperensiá komo un fluho, un strom kalmo konstante i ekilibrá, kaminda kambionan ta wordu sintí gradualmente ku sierto optimisma. Tin kambionan sin duda, paden i pafó di komunidat, kambionan mental dje poblashon i generashon. Si ayera, chantahe no tabata kosiderá komo chantahe, i tabata posibel pa por a forma un gobierno dor di palabrashon, antes di apuntá un Formadó, awe ta riparable ku tal mentalidat por wordu apliká, pero ku grave konsequensia pa por forma un gobierno i tambe pa pais i pueblo en general. Kosnan ta wordu sintí chokante i frapante! Parse ku tur kos ta bira na peligro, aunque ta purba plakia i bagatelisá, partikularmente e paz i tranquilidat ku ta reinando bou dje pueblo ta bira inseguro, algu ku semper ta wordu menasá. I esei ta trese krisis kuné i departashon pa skuridat, Presente ta bira pasado mas rápido ku nunka, pasó no ke tene kuenta ku sentimentonan ‘moderno’ di bida (kiko i kon ke interpretá i komprendé bou di ‘moderno’, esaki ta referí na kiko a trese kambio) i ta distinguiè dje kosnan traditional d’ayera ku ya ta pasado. E eksperensia di kambionan, pasahero silensioso, pero ireversibel ta típiko revolushonario, formashon di krisis, i resistensia ekstremo. E eksperensia di kibra ku tradishonnan di antes ta karakterisá e realisashon di tempu ‘moderno’, kaminda hende (pueblo) basikamente ta konkretisá eksperensianan sobrebibiente. Hopi tempu di eksperensia ta ofresé un modelo pa ekpektativa pa futuro benidero, komo si fuera, pasado – presente – futuro – ta desbordá i mix den otro. Historia a demonstrá ku futuro ta un proseso abrí, ku hende mes por formé. Pasado, jamas por ta un kòmpas ku por duna direkshon, pasobra futuro no tin nada di haber ku pasado i riba su mes, futuro ta sorprendente. Si awendia, gobierno eskluí pueblo i tene solamente kuenta ku propio interes, pues suphetivo i dominante, (di un banda so) ku otro palabra, monopolisá gobierno, ku di ningun manera no por ta su propiedat, tin di tene kuenta, ku sumpiña i inatmisibilidat, desgrasia i málora ta subi riba kaminda gobierno, t’ora e disparsé; T’esei ta demokrasia moderno, kasimente den henter mundu. Keho tokante shushi riba Korsou NO ta na su logá! (Por ehemplo depues di tiro Plaza Brion). Sushi ta parti di humanidat i ta inseparabel. No t’asina ku humanidat ta dominá e parti ei, lo kontrario: Sushidat ta kontrolá humanidat. Traha un kas sin WC i sinta wak kiko ta pasa! No wc so, pero tur kos ku hende ke sali for dje! No ta sufrisiente ku gobierno ta trata solamente rioolnan i beerputnan. Hende no ta kulpable, si e no por sali for di su sushidatnan. Na Antwerpen tabata tin un tempu den semehante kayanan un poko suku i for di bista, ta bira rapidomente un belt. Gobierno a start ku butnan haltu pa ‘zwerfvuil’ i enves ku kos a drecha asuntu a peorá! Enves di kolchon, ta e kama mes, ta trese. Awor gobierno a komprendé, ku sushi ta humanidat. Kada gemeente tin su mes “container park” kaminda tur sorto di sushi ta wordu separá i ala ves recycle. Antwerpen a bira un dje ciudadnan mas limpi di Belgica. Si Gobierno no krea posibilidatnan pa hende por sali for di su sushidatnan, anto ta gobierno mes ta krea un pais sushi, no e habitantenan, pasobra sushi ta un parti dominate di hende. Un rooi no mester ta rooi! Un rooi mester ta será, i un riool bou tera! Kada bario mester tin su propio container-park ku entrada ku un pas pa solamente e bario ei en partikular! Kada bario ku su propio pas di entrada! Na beachnan kada 2 meter un ember di sushi, asina mes dios sa, korda ku ora no tin nada!

KONTEMPLASHON PASKU, AÑA NOBO I MAS AYA. R.Willems, 28/12/2016. Splindor di lus di mardugá, ta kore ku ladron i amantes, pero no e sin bèrgwensanan di Kosou. Ku solo, mei-mei di dia kla, ineskrúpulosomente, nan ta bringa otro pa dos-plaka bou dje kapa, bou dje èksküs: ‘Mira kon sabí mi ta, mi ta horta sin sobrá sa’! Esta nan ta kere asina! Finalmente, “interes-propio”, lo kibra nan tur su garganta, palu mas grandi ku nan, a kaba na suela. Polítiko di Korsou inkonsientemente persiguí dor di propio interes i sínbèrgwenseria a transformá pa un grupo di wòlf i hiena hambriente, ku hasta sin heful pa konsequensia, nan ta eksporta nan bisio di mala fe, pa otronan ku hopi molèster a konstruí un bibá den eksterior, nan ta bin molèstia tur ora bai tokante di plaka! Segun nan, no ta spar a spar pa jega na algu, pero ta horta a horta, pues tin ku konfiské di un o otro manera. Bida den eksterior, riba su mes ta difisil, korda ora bo mes hendenan bin daña. Hasta tabatatin aserkamentu di bankonan pa informa, ku Gerrit Schotte a manda plaka? Eksorbinante....inkreibel.... kon desgrasiado i respectless e sínbèrgwensa yu di Korsou a para bira! Kada hende humano tin nan propio pensamentu i eksperensia pa por refleha riba fiesta di nasementu, esta esnan ku por a jega rationalmente si tin un Dios eksistente. Pasku, esaki ta kestion di un kuminsamentu, un pasashi pasahero históriko o un final pa por krea espasio, pa un kontinashon, ku ta wordu aseptá komo un realidat selestial universal. Kontemplashon, ta hiba nos den kompletamente un otro mundu, i laga Korsou atras, nos realidat di kada dia un rato atras den legano. Laga nos drenta partialmente den e mundu sientífiko por ehèmpel. Un mundu ku por sierto ke komprendé kreashon i ala bes Pasku di nasimentu mei-mei dje mundu di “metafysika” pa penetra drenta kaminda por resumé, rekapitulá tur realidat den un lei supremo general, esta segun e filósofo Baruch Spinoza. Un naturalesa kreativo, identidat di naturalesa ku ta kontene tur kos, ku ta biba i move, esta Dios, sentimentu di felisidat, kaminda forza ta aumentá i triumfá riba resistensia. Entre tantu, e pregunta antes; Si mundu a wordu kreá dor di inteligensia (inmaterial), tin ku splika kon ta posibel ku inmaterial (apstrakto) por produsí materia! Un pregunta ya tras di lomba, si penetra drenta den e mundu di Albert Einstein ku su invento predominio “E=MC²” (E=energia, M=materia, C= velosidat di lus, un constante nesesario). Aki segun e fórmula, ta demonstra ku energia (inmaterial) ta materia (konkreto). Pa keda den e ambiente aki, na maart 2013 (pa kasualidat nos a bishitá CERN na Fransia/Suisa e aña ei) CERN a konkretisá “ un parti-elementario di atom; yamá: Higgs-Bosson, yamá; pida di Dios (god particle), ku a yega di gana Nobel-prijs. Ironikamente, Higgs mes ta un pagano. Di kon ‘pidazo di Dios? Parse un sekreto di “Kreashon”. Nettemente e parti (bosson) dje atom aki, ta e kausa dje transformashon den e formulá di Einstein (E=MC²) pues di inmaterial pa material bou dje constante C² , i visa versa ku ta forma parti di kreashon. E moral dje komtemplashon aki ta: Humanidat ta penetrando sientífikamente den e sekretonan di Kreador o e naturalesa selestial (segun Spinoza). UN FELIS 2017, BON SALU, I BENDISHON.

HO, MAAR KOEIMAN! R.L. Willems 17 december 2016. Gezond verstand cool blijven gebruiken! Uw verschuiving naar Barber, het westelijke gedeelte van het Eiland, lijkt allemaal onschuldig, maar toch ritselt iets in het struikgewas. Barber en geheel West Curaçao mogen er zijn, maar het is Curaçao die voor MAN gekozen is. Dat wil zeggen dat Forti de aangewezen plek is, of wordt Forti misschien vervangen door Barber? Verslik je niet en dwaal niet af, ook niet onbewust en verwijdert Uzelf niet van de rechte weg, door emotionele psychose, van het objectieve naar het subjectieve verplaatsen. Eigenbelang, te eenvoudig grijpbaar, hoe onschuldig het ook is, veel hoge bomen zijn uiteindelijk erdoor diep gevallen tot op de grond toe. Vroeger in de tijd van Don Martina, legde Martina ook het accent op negroïde Afrika; klederdracht (de danfani, dashiki, paagba, bowie, ayo, sankara, kayaka en bangmaam) e.d., daarmee niets slechts, maar je dwaalt af en komt terecht in afzondering, i.p.v. samengaan met het volk die je leidt. Het verwisselen van het algemene voor de persoonlijke, heeft allicht consequenties. Een paard zal wel genetisch iets gemeen hebben met een ezel, echter een paard is een paard en een ezel een ezel! Curaçao is Curaçao en er is gewoon geen tweede. Toen de vakbeweging voor het eerst, indruk van macht op het Eiland begint te krijgen, ging men zich naïef afvragen: “Waarom geen regering van Vakbond lui als die toch ideaal (werk voor het volk) schijnt te functioneren voor een volksbeleid? Werk voor het volk is een onderdeel van een geheel welvaart beleid. Van een regering wordt verwacht, dat alle belangen van het volk objectief worden bediend. Een éénzijdig beleid van een vakbond, hoe nuttig het ook zal kunnen zijn, zal altijd belanden in eigenbelang en daarom discriminerend t.a.v. andere volksbelangen. Hoe contradictoir het ook mag klinken, regeren is o.m. : Het volksbelang dienen en geen geval eigenbelang! De Premier in spe, door nu al het accent van het toekomstig beleid te verleggen naar het westelijke gedeelte van het land (niet slecht bedoeld, maar wel naïef) waar hij zelf vandaan eenzijdigheid op, waarvan hij beslist niet weet wat de gevolgen daarvan zijn. Dit is geen teken van politieke wijsheid. “Geeft Cesar wat Cesar toekomt en onthoud Cesar niets voor eigen- of groepsbelang”, indien je niet verstrikt wil worden in een wespennest van eigenbelang, eigenbaat en daarom discriminerend. Op deze wijze eindigt het feest, voordat het begint!

AKUERDO DI DISPONIBILIDAT TA PURU COUP D’ETAT. 21/10/2016. Enves ku Korsou t’andando liber komo un para den aire, aliviá dor di resultado d’ elekshon, ta parse ku awor kos a peorá. No akuerdo di disponibilidat ta e kaso, pero akuerdo formashon di gobierno dor di 4 partido, antes dje tradishon nesesario demokratiko a base di Informadó/ Formadó. Esaki ta pa falta di rèspèt pa demokrasia, rèspèt pa resultado di elekshon demokratikó i mas tanto un puru insulto pa esun eligí pa guia e Pais komo prome Minister. Laga nos ta bon kla i sinsero, no ta partido(nan) ta bai bati kabes ku otro riba nan mes, despues di resultado di urna pa forma un base pa goberna, no ta partidonan riba nan mes ta disidi pa forma un gabinete o un parlamento, pero ta un Formado/Informado tin di hasi su trabou komo supervisor di tur esnan eskohi. Partido o Partidonan no por tin supervishon riba nan mes pa forma un gabinete o parlamento. Den e kaso manera e ta aktualmente ta un insulto, i ta hasi Hensley Koeiman multi bergonsoso komo hefe ganadó di elekshon. Den e kaso partikular aki, ta depende kon fuerte e personalidat i heful pa responsabilidat e eligido Hensley Koeiman ta kontené. Si e bai trata manera un Ba-wea, swak, sin kaikai, ni kurashi, ni kohon, e ora ey partidonan sin outorisashon por subi su kabes i saka tur disishon for di su man pa hasi nan desasí segun konvení nan. Si e faya, di representá fuertemente, tin di aseptá loke ku bini silensiosamente. Enteramente otro ta, si e tin e personalidat i kalidat i kaliber di un bon Primer Minister pa goberná i dirigí e pais komo “primus inter pares”, maar niet “niente/nulla inter pares. MAN a laga sa ku nan ta integro, transparante i tin vishon i plannan anti korupshon. Resientemente, Man a bisa ku nan ta trahando pa un gobierno ku 12 asiento O MAS! Aparentemente ta nan so, nan ku nan por komprendé kiko sei ke men, i ningun otro hende. Sin embargo nan ke ta transparente. E mensahe ei, no ta masha kla, e ta sin kaikai i sin kurashi i ku miedo. No ta parse un seña asina determiná ku ta verwacht di Hensley Koeiman komo futuro Premier. Ya kaba e akuerdo (disponibilidat) pa forma gobierno ku 4 partido, dor di 4 partido ta un webu, ku ta sali so e tin sali riba kabes di Koeiman, no ta parse un gran fortalesa di un lider determiná pa aktua. Mester pidi Dios, pa nan no hasi e Koeiman “un BA-WEA”. Mi ke sa, si Koeiman ta di otro opinion den e kaso di 12 asiento o mas, kiko e 4 partidonan ei ta bai hasi? Pero asina leu nan lo no jega, Koeiman ta parsemi un tipo ku lo ploi pa nan, pasó ya el a duna su palab-+ra. Nada a kambia bou solo. Eksklushon, deportashon i eksiliá hende asina, asina for di komunidat, tardi o tempran tin konsequensianan di un of otro manera.

AKUERDO DI DISPONIBILIDAT TA PURU COUP D’ETAT. 21/10/2016. Enves ku Korsou t’andando liber komo un para den aire, aliviá dor di resultado d’ elekshon, ta parse ku awor kos a peorá. No akuerdo di disponibilidat ta e kaso, pero akuerdo formashon di gobierno dor di 4 partido, antes dje tradishon nesesario demokratiko a base di Informadó/ Formadó. Esaki ta pa falta di rèspèt pa demokrasia, rèspèt pa resultado di elekshon demokratikó i mas tanto un puru insulto pa esun eligí pa guia e Pais komo prome Minister. Laga nos ta bon kla i sinsero, no ta partido(nan) ta bai bati kabes ku otro riba nan mes, despues di resultado di urna pa forma un base pa goberna, no ta partidonan riba nan mes ta disidi pa forma un gabinete o un parlamento, pero ta un Formado/Informado tin di hasi su trabou komo supervisor di tur esnan eskohi. Partido o Partidonan no por tin supervishon riba nan mes pa forma un gabinete o parlamento. Den e kaso manera e ta aktualmente ta un insulto, i ta hasi Hensley Koeiman multi bergonsoso komo hefe ganadó di elekshon. Den e kaso partikular aki, ta depende kon fuerte e personalidat i heful pa responsabilidat e eligido Hensley Koeiman ta kontené. Si e bai trata manera un Ba-wea, swak, sin kaikai, ni kurashi, ni kohon, e ora ey partidonan sin outorisashon por subi su kabes i saka tur disishon for di su man pa hasi nan desasí segun konvení nan. Si e faya, di representá fuertemente, tin di aseptá loke ku bini silensiosamente. Enteramente otro ta, si e tin e personalidat i kalidat i kaliber di un bon Primer Minister pa goberná i dirigí e pais komo “primus inter pares”, maar niet “niente/nulla inter pares. MAN a laga sa ku nan ta integro, transparante i tin vishon i plannan anti korupshon. Resientemente, Man a bisa ku nan ta trahando pa un gobierno ku 12 asiento O MAS! Aparentemente ta nan so, nan ku nan por komprendé kiko sei ke men, i ningun otro hende. Sin embargo nan ke ta transparente. E mensahe ei, no ta masha kla, e ta sin kaikai i sin kurashi i ku miedo. No ta parse un seña asina determiná ku ta verwacht di Hensley Koeiman komo futuro Premier. Ya kaba e akuerdo (disponibilidat) pa forma gobierno ku 4 partido, dor di 4 partido ta un webu, ku ta sali so e tin sali riba kabes di Koeiman, no ta parse un gran fortalesa di un lider determiná pa aktua. Mester pidi Dios, pa nan no hasi e Koeiman “un BA-WEA”. Mi ke sa, si Koeiman ta di otro opinion den e kaso di 12 asiento o mas, kiko e 4 partidonan ei ta bai hasi? Pero asina leu nan lo no jega, Koeiman ta parsemi un tipo ku lo ploi pa nan, pasó ya el a duna su palab-+ra. Nada a kambia bou solo. Eksklushon, deportashon i eksiliá hende asina, asina for di komunidat, tardi o tempran tin konsequensianan di un of otro manera.

DEMOKRASIA, NO I “AKUERDO-FANTASMA”. R.Willems 18 oktober 2016. “Akuerdo di desponibilidat” entre MAN-PAR-PNP-PS, djies despues di elekshon, ta stroba demokrasia hasi su trabou i no ta nada mas ku “chantahe”. I ku e hecho aki, enbes di progreso, atrobe ASTUSIA manera antes. KORSOU A KAI ATROBE DEN SU PLOI BIEU DJE SISTEMA KOLONIAL. Hopi noble speransa, antes di elekshon pa kambio, sanger i un aire fresku a dirti manera ijs den solo. Korsou no asiña nada i a keda ankrá den su mes gara stupides di ‘kabes duru’sin e boluntat di ke siña. Enbez di dal un paso padelante, a dal un paso pa’tras. Un tristesa profundo a kai riba nos. Nos indikashonnan tabata mustra ku un dje puntonan mas debil den e kadena di progreso ku mester di reforsá, tabata nos hobennan, nos enseñansa pa ponenan den bon direkshon. Pero kiko ta resultá awor, a base dje “akuerdo-fatal”(antes ku rondu-informadò) fuera di un elekshon demokratiko, ku demokrasia a penas por a haña minimo espasio pa por a hasi su trabou, ya nan stik e, komo e sistema kolonial. Esaki ta un dje prinsipionan mas elementario; despues di un elekshon demokrátiko, turno a keda pa Informadó i Formadó. Por sierto, Pueblo a vota pa forma un gobierno, i NO SIERTO PARTIDONAN ku nunka no por ta ligal, pasobra e ora ey e ligalidat i e resultado dje elekshon ta wordu rechasá. Pesei tin un Informadó i al kaso un Formadó. Kompletamente un otro asuntu ta: Despues ku Informadó/Formadó a hasi su rondu, a sali MAN-PAR-NVP-SP ofisialmente, pero sin rondu di Infomadó i Formadó no ta nada mas ku:”plaga de ratas”. Ku otro palabra, no ta nos hobenan ta forma un problema, sino nos politikonan mes. Enbes komo politiko di mustra kon sa trata, awor obligatoriamente tin bai demostrá politikonan kon mester trata enbes di bai yuda e hobennan. Esaki no ta un labirinto pero un rompa-kabesa formal, un tristu draw-back; no ta di sali djabou bai ariba, manera den kaso ku kuminsa ku skol pa forma nos hobennan pa progreso, pero awor tin di kuminsa djariba bin abou pa eduká politikonan. “Tarea de Sisifo” Señor politikonan no ta mehor boso tur bai playa bai baña i goza i laga formashon i gobernashon pa hobennan i no boso? Boso ta formá i ta pensa di un manera antigua ku absolutamente no ta funsioná den e tempu di kambio ku nos ta aden pa progreso. NOS ta e PUEBLO, NOS A BAI VOTA LIGALMENTE, NOS TIN NOS DERECHONAN KOMO PUEBLO DI KORSOU i nos ta eksigi hobenan nobo jong pa dirigí e pais aki: NOS NO KE ASTUSIANAN MAS, NI SÍNBÈRGWENSERIA, EMBUCHADO (verkiezingsbedrog) Y MALA EHEMPLO. Kabesante di MAN-PAR-NVP-PS, nos komo pueblo di Korsou, nos ke un inteligensia nobo i no boso. BOSO ta bai di mal den peor. BOSO NO TIN E INTELIGENSIA PA POR DEAL KU UN KORSOU MODERNO. NO DAÑA KORSOU MAS TANTU. NOS TA E PUEBLO, I NOS KE INTELIGENCIA HOBEN. EVITA KU PUEBLO TIN DI SALI RIBA KAYA PA BISA BOSO NA PLAKA CHIQUITI KIKO NAN KE. NOS A VOTA, I NOS NO TA LAGA NINGUN POLITIKO HINKA SAPO I DORI DEN NOS SAKU, NOS TA EKSIGI INTELIGENSIA HOBEN I NO ASTUSIA PA INTELIGENSIA.

RADICALISERING WAS SINDS 1956. R. Willems, 16 september 2016. Nu in 2016, 60 jaar van intensief inzet en streven, kan men zich afvragen of de historische nasleep van de slavernij, na-kolonisatie en de overheersing tijdperk, als definitief geëindigd beschouwd worden. De gezamenlijke poging van Surinamers, die kennis en macht in pacht hadden en tevens de behoefte, om die voorsprong uit te bouwen tot een ‘CuraMaribo’, bleek achteraf een onzinnige utopie te zijn, die nu zeker aan het inkrimpen is tot een gedachteloze wanzinnigheid. Zij, die niet geschokt zijn van deze indringerige opportunistische houding, het aanwenden van iedere omstandigheid ten voordele van henzelf of hun groepering, komt, omdat zij door de taboe het niet wilden inzien, laat staan beseffen. Deze autoritaire, eigenmachtige optreden uit eigenbelang, had de toekomst en ontwikkeling van de toenmalige Ned. Antillen bij o.m. de Afro-Curacaoënaars onmeetbare schade toegebracht. En dit speelt nu samen met de verkiezingen, een beslissende rol in de Curaçaose vrijheid, gelijkheid en vooruitkomst op eigen kracht, eigen kennis en eigen macht. Macht en kennis, om optimaal in het algemeen te kunnen functioneren, moeten gedelegeerd kunnen worden, om samen met succes te kunnen samenwerken voor geheel het Eiland. Chantage, overheersen, uitsluiten, onderkruipen en domineren, onderdrukken en overvleugeling en oppermachtigheid, leiden in de tijd tot onwil, verweer, tegendruk en tenslotte verzet en afwijzing. Het is nu te hopen, dat het zover is! Vermoedelijk, zal het zover niet zijn. Al de neuzen wijzen nog niet in dezelfde richting en er bestaan nog steeds illusoir droombeelden, natte dromen en wensen….die echter nooit in vervulling kunnen komen, al kraait de rode haan over geheel het Eiland. Paraatheid moet een blijvende ‘must’ zijn voor de bevolking en de mariniers op het Eiland. Alléén door constructieve samenwerking voor geheel Curaçao, heeft democratie dan zin. Overheersing, zeker door tijdelijke en vergankelijke kennis en macht, kunnen nooit duurzaam zijn. De evolutionaire, normen en waarden, komen uiteindelijk aansluiten, met rampzalige gevolgen voor de uitbuiters. Hoe hard de gevolgen kunnen zijn, vraag het maar aan de directeur van de Centrale Bank of aan Den Haag. Nu pas, is dat illusoir droombeeld voor goed uit elkaar gespat; samen met het bestuur van de centrale bank. Alleen het syndicalisme, de vakbeweging verkeert in een paradijselijke Walhala- museum van het vervlogen polder-model. Echter, hiermee is niet alles gezegd, immers uit de pas opgerichte politieke partijen, kan men een smalle tak bemerken van eens een waterland, dat langzaam, maar zeker aan het uitdrogen is. Nu dat de verkiezingen voor de deur staan en men beseft er komen belangrijke machtsverschuivingen, nu al komen de onderdrukte en gecontroleerde vrijheden los, waarmee men toch voorzichtig moet zijn, omdat het te maken heeft met de verkiezingen. Een nieuw sterk begin, een nieuwe basis in de Curaçaose geschiedenis naar de toekomst toe van een groot Curaçao voor Curaçaoënaars… én anderen…samen. Zeer beklagenswaardig en zielig is, dat de Curaçaose vakbeweging in ernstige mate, niet met zijn tijd is gegaan, en bevindt zich thans in een museum, terwijl in Europa kennelijk het syndicalisme haar taak volbracht heeft. Op Curaçao vist men achter het net en staan in de weg met veel onbenullige bla-bla. Laten wij een blik gooien op enige aanwijzingen in het huidig syndicalisme: Cao’s zijn niet langer algemeen bindend. De representatieve rol van de vakbeweging in de moderne samenleving is thans niet meer dan een vraagteken i.v.m. een drastische terugloop. Vakbonden leveren geen geringe financiële problemen op. De overlegeconomie, bejubeld als het zo succesvolle poldermodel, blijkt thans een sta-in-de-weg te zijn voor een gezonde en dynamische economische ontwikkeling, omdat gebleken is, dat het haaks staat op het streven naar marktwerking en déregulering. In feite, heerst er een crisisstemming: ”Vakbonden slinken door economische teruggang”….Vakbonden op korte termijn “verleden tijd” en eindeigen als “museumstuk” en twee keer failliet. “Waarvoor heeft de werknemer nog een vakbond nodig? Meeliften, brengt bonden in een lastig parket! Op dit cruciale moment vóór de verkiezingen, terwijl hun taak als vakbeweging zo goed als volbracht is, roept het syndicaat een “Algemene staking” uit. Het gaat niet meer om de belangen van werknemers en werkgevers, maar om de kop van de vakbond leiders zelf, die kennelijk reeds op het blok ligt. In feite wil men meten, hoe krachtig de macht van de vakbeweging nog is! En men blaast op tijd de aftocht af, men bindt in en haalt bakzeil. Er is een teken aan de wand De brandstichters, en mogen ook vakbonden erbij betrokken zijn, laten zij de schade tot de laatste centiem betalen, laten zij hun individuele vermogens inleveren, hun bezittingen verkopen, omdat als het met de knoet moet, dan maar met de knoet. Een paar jaren terug, in een van de beruchte stakingen van havenarbeiders in Brussel, werd een zo’n syndicale relschopper met de camera betrapt met een brandstof jerry-can, terwijl hij een auto in brand stak. Hij had moeten voorkomen en werd veroordeeld: Hij had zijn huis, zijn auto, alles moeten verkopen, zelfs zijn kinderen hadden de universiteit moeten verlaten bij gebrek aan geld. Een paar maanden terug stond in de krant, dat hij uit het leven gestapt was uit misère. M.b.t. de belangen van de werkende mens, ligt ongetwijfeld hier een markt open voor de Verzekeringen Sector voor betaalbare prijzen voor arbeidsverzekering, mogelijk uitgebreid met een consumenten en fiscale belangen en persoonlijke verzekering tegen derden. Of de vakbonden nog aan te pas komen, is dan verbodig. Helemaal verdwijnen zullen zij niet, maar dat hoeft ook niet. Voorzichtigheid is geboden, zinloze stakingen, de barricaden opgaan zijn geen goede aanwijzingen i.p.v. een solide schoon begin! Dat er chaos heerst, komt het omdat het volk, noch de vakbeweging niet precies weet, welke bevrijdende factoren nu een rol spelen. Men voelt, dat de teugels gevierd zijn en men denkt, nu dat het ijzer heet is, moet men kunnen smeden. Men staakt en men probeert andere voordelen uit de situatie te halen. Dit is onverstandig, zeer onverstandig, omdat het gaat om evolutionaire veranderingen en niet, dat er gezaaid werd en dat er geoogst moet worden: Mensen men zit thans met de gebakken peren uit het verleden, met de ellende, die wij samen verstandig, bewust moeten aanpakken en overbruggen. Laten wij hopen op betere tijden. Na de verkiezingen, moet men met zijn allen, als nooit hard werken om een eigen Curaçaose accent op zaken te kunnen zetten. De enige passende oplossing voor alles, is nu: “beheersing” en tasten naar opbouwende verhoudingen, om na de verkiezingen spijkers met kop te kunnen slaan. De voorrang aan die losgekomen vrijheden of gelijkheid, zijn op zich in de Curaçaose samenleving een problematiek, die chaotisch overkomt. De vakbonden, de staat, de verkiezingen, de samenleving allemaal komen gelijktijdig in beweging. Het probleem is, dat er geen uniforme meningen en zienswijzen zijn om deze lawine op te kunnen vangen en in banen te leiden, met als gevolg voor het gevoel een, “chaos” van waar gaan wij naar toe? Met pijnlijke en moeilijke debatten, vinnige polemieken, komt men geen stap vooruit. Dikwijls weet men niet eens meer, waarover het gaat om een oplossing te forceren. Gelijkheid of vrijheid of beiden. Voor gelijkheid; de ongelijkheden door het opperste Staatsgezag moeten voorkomen en tegenwerken. En voor vrijheid: minder Staat, minimumlonen, minimum inkomen, sociale zekerheden en sociale welvaartstaat! Thans met de komst van de verkiezingen, is de verwarring nog groter en er wordt maar een beetje gerommeld er naar toe. De gevoelens en de emoties zijn hoog gespannen en daarom is beheersing van deze nieuwe situatie evident. Méér evident zal het zijn na de verkiezingen, wanneer de rust terug gekeerd is om door overleggingen, spijkers met koppen te kunnen slaan. Wat ook de organisaties zullen zijn: decentralisaties, autonomie, basisdemocratie, meer inspraak van de basis, overwicht van de Algemene leden vergaderingen, of indien het gaat om efficiency een sterkere centralisatie, delegatie: het democratische centralisme. De a.s. verkiezingen van september 2016 moeten een absolute genadestootslag worden om definitief een einde te brengen aan de schaamteloze illusie, je reinste opportunisme van niet Papiaments talige, waarbij men er naar streeft, om iedere omstandigheid meedogenloos ten voordele van zichzelf of eigen bevolkingsgroep aan te wenden. Er zijn nieuwe partijen, die aan deze verkiezingen meedoen, die duidelijk, uitspruitsel, kenmerkende lootjes, stekjes vertonen met de oorspronkelijke post-koekoek-situatie als voorheen. Laat de boodschap reeds bij voorbaat helder en duidelijk zijn, voordat men opstart: ‘Overheersing en chantage op dit Eiland Curaçao is uitgesloten’ wil men geen grote sociale problemen op dit Eiland hebben. (Pasó awor, tin di bai piska guengu na Rif!) Men zal in het gareel moeten lopen net als alle anderen, die vredig op dit Eiland wensen te blijven leven. Zo niet, doet men beter met opzouten en nooit meer terugkomen. Het is mij ten gehore gekomen, dat ik uitgemaakt werd voor “shouru”! Wat ik voor de goede orde even uit de doeken wil doen. In de tijden van Pim Fortuyn werd er een nieuwe Gevolmachtige Minister in het Antillenhuis aangesteld; men zei een Apotheker en Fortuyn merkte op, dat zelfs de minst gekwalificeerde ambtenaar beter zou scoren dan zo’n Gevolmachtige Minister. Om zijn positie te kunnen versterken, nam deze neofiet contact met vele andere Curaçaoënaars, die langer in Nederland waren en ook met mij. Ik zei tegen deze neofiet, om mensen als Fortuyn te treffen moet men straatvechter zijn. Voor één of ander reden draaide deze lafaard de zaken om, alsof ik een straatvechter ben, terwijl velen als Curaçaoënaars bereid waren hem te helpen! Ik heb deze schoft nooit kwalijk genomen, omdat een Apotheker in de politiek, alleen maar giftige pillen kan draaien en draait. Wat voor belangen deze laffe charlatan voor ogen had, heb ik niet geweten. Willen of niet, de Curacaose bevolking moet nu gezamenlijk zelf zijn man leren staan, om ongewenste mee-eters buiten te houden. In heel deze wereld is het niet anders. Het begint met de Curaçaose domme goedhartigheid en vriendschap van mee-eten en voordat men het weet, wordt het een overheersende opportunistische mentaliteit van: alles is voor mij alleen en niets voor een ander. Bij de kolonialistische en slaafse toestanden was het de evolutie, de cultuur en algemene beschaving, die automatisch het veranderingswerk en de onderlinge verhoudingen stelt. Echter bij post-koloniale toestanden als nu, behoren belanghebbenden (Papiamentstalige) het zelf te doen, omdat opportunisme, onderkruiping, chantage en corruptie op grote schaal niet de taak is van beschaving, cultuur en evolutie, maar de taak van de (volks)macht zelf zonder passie of hartstocht. Wij Papiaments talige Curaçaoënaars sluiten niemand uit, maar wantrouwen terecht geen professionele egoïsten met onopvallende en demonstratieve mentaliteit van zelfzucht, stiekem eigenbelang en heimelijke uitsluiten van anderen. De binnengedrongen lauwe apathische onverschilligheid van “who cares” in onze gemeenschap van de laatste tijd, heeft de Curaçaoënaar aan zichzelf te danken. Eenmaal een teek, een bloedzuigende parasiet, afgestoten is van zijn gastheer, zal hij gedoemd zijn tot opdrogen tot dat hij crepeert. Wie het weer heimelijk binnenhaalt, zal ook met man en muis tot uitdroging gedoemd worden. “Wee de wolf, die in een kwaad gerucht staat”. De latente druk is groot en stoort een evenwichtige ontwikkeling. Aan de ontwikkeling, groei en vooruitgang van het Eiland is onmeetbare schade toegebracht, waarbij de taboe een stilzwijgende rol speelde. Dit voorrecht komt te vervallen! Wie niet hoort zal het moeten voelen! Immers, nu is het méér dan de kolonialistische en slaventijdperk samen. Toen wist men wie de vijand en wie vriend waren en kon men zijn aldislamp aansteken, maar nu slaapt en men staat op met de vijand als een wolf in schaapskleren zonder het te weten. De grootheid van de bevrijder Doktoor Moises Da Costa Gomez, de redder van vele gekleurde Afro-Curaçaoënaars, is vergelijkbaar met Gaius Julius Caesar. Tegen het einde van zijn leven, werd hij verraden en veracht als een dronkaard, uitgeschakeld en tenslotte de dood tegemoet ging. Won hij in 1963 nog met 12% verschil van de DP, nog geen 3 jaar later won de DP met 18% verschil, verraden door eigen mensen, eigen vrienden, die hij altijd rond zich had om het vak van ‘Staatsmanschap’ te onderwijzen. Zijn dood was druppelsgewijs, langzame verzieking door zijn eigen mensen, die hij liefdevol had opgeleid, die altijd heel dicht bij hem waren. Eerst stichtte zij splinters-partijen om de wind uit de zeilen van Moeder-partij NVP te halen om de partij te verzwakken en tevens schade aan de gezondheid van de oprichter toe te brengen. Zijn vrouw werd versierd en brutaal afgepakt en hijzelf respectloos vernederd tot dronkaard. Hij overleefde de toestand niet meer en stierf op 22 november 1966. Net als Caesar met 23 (onzichtbare) dolkstoten. Toen hij onder zijn eigen intieme vrienden, zijn nationalistische broeders, zijn verraders en moordenaars in eigen “persona” herkende, toen al reeds verziekt en verzwakt, zei hij als een totaal teleurgestelde, uitgeput en gebroken man: ”Et voi, mici affabile, amabile amici”, hij viel op de grond en trok zijn jas over zijn gezicht …en stierf! Curaçao leverde één van zijn allergrootste mannen in! De Partij kwam langzamerhand in handen van Joodse Surinamers “USURPATORS” en hun handlangers. NVP, eens een prestige-partij, verviel tot een stoned marionetten tent en herstelde zich nooit meer. Het systeem van continu stalken en documenteren, net als bij de Gestapo’s, om anderen door leugens te kunnen onderkruipen om onderuit te kunnen halen net als tegen Doktoor, bestaat er nog, zij het gedekt. Cyber onrechtmatigheden zijn niet uitgesloten. De naam: Mr. Dr. MOISES FRUMENCIO da COSTA GOMEZ is als een mythe overeind blijven staan ver heel ver van de laffe broddelaars.

SR. HUMPHREY GENARO i Masonería “Phoenix 227”. “EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS.” Bon komprendé, Sr. Humphrey Genaro di Masoneria Phoenix 227, ke splika i aparentemente aklará Masoneria (segun Extra 25/08/2016) ku ta exklusivamente pa hende homber, i ku si akaso tin sekreto , nada diabóliko. E dos delaster puntonan mensioná aki, ta kuestionabel. Awendia, na Kòrsou tambe tin hende muhé mason ku ta mete tur kaminda den asutunan di otro (cyber) i probablemente rònt mundu nan ta chupa sanger di otro t’ora nan mes stik i disparesé. Den henter mundu tin hopi gruponan femenino mason rekonosé ku titulo i praktikabel. Tambe tin Obediensianan miksto, pues homber i muhé kombiná. Loke ta trata ‘diabóliko’, Sr. Genaro no por papia pa otro gruponan ku solamente pa su propio grupo Phoenix 227, i no por ehèmpel pa e gruponan manera “Illuminati 666” di mala fé, skondé den Masonerianan. Ideanan Illuminati t’eksisti for 1776, formá a base di sabeduria esotériko i kabbala. Sobretodo, Illuminati ta kai bou e kategoria anti-kristu i satàniko. Nan lema ta: “Meta” ta santifiká “medidanan”, i “tin mester di dos forza kontrario (opuesto), pa realisá un síntesis”. Poder gubernamental (elitario), parse ta funshoná via un labirinto di kontaktnan personal i sitanan silensioso i ei por agregá afiliason ku sosiedatnan sekreto, kaminda por bisa t’eksistí posibilidatnan pa formashonnan skur, sospechoso, straño, vago i intrigante, konspirashon i komplòt, salida, kaminda ku por fòrsa un òrdu mundial nobo’. Konkretamente tin papia, ku e grupo aki, pues ‘Illuminati’ tin di haber ku ‘Reptiliano’. (Rèptil {Aliens/- gekko’s-kokodril-kaiman-lagadishi-kolebra ect}., sea biní for di otro planeta komo “aliens” (Strañero) den pasado, o ya tabata tei for di prinsipio di mundu, bibà bou tera o den kueba, sekretamente kaminda tin fasilidat.) Dor di transformashon nan por penetra drenta den kurpa humano, i mente di hende. Probablemente, Reptililiano tin un kultura i siensa hopi mas avansá ku esun di nos presente. Tin papiá ku riba Luna, i tambe aki riba nos planeta, t’eksisti fasilidatnan sekreto, kaminda Reptillianonan por biaha (bai otro planetanan?) i ekspandé nan mes. Pues, por ta posibel ku “sekretamente” nan por tin kontakto ku masoneria o otronan fuentenan, lokual sin duda lo ta parti esensial di ‘sekretonan’. Parti pafó, nan tin kurpa humano, pero esaki ta pa kamuflà, i parti paden di e ‘aliens’ nan ta biba ku nan lenga e split di rèptil. Parse e metodo ta; e mes un momento ku e hende humano ta halando su delaster rosea, e momento kardinal ei nan ta penetra drenta e kurpa humano pa kontinua bida, pero no komo humano, pero komo ‘strañero’. Pasó nan no tin emoshon, por sosodé algu emoshonal, ku nan ta brua i no sa kiko hasi i pèrdè kontrol riba e kurpa di rèptil skondí, ku ta bira visibel. Tin bisá ku nan sa sekuestra (ontvoeren) hende, bou hipnósis profundo, parálisá huntu ku alusinashon realistiko. Tur esakinan ta lektura. Al fin tin papiá ku famia Obama, Bushnan, Reina di Inglatera, Clintonnan (i muchu mas tantu) sa mas dje kos, i hasta tin e sugerensia , ku probablemente nan tambe por tá! Aki tin ku paga bon tinu, pasobra tiponan manera Donald Trump, bionario, por kumpra insinuashon i difamashon pa hopi plaka, transformánan pa berdat, kontal ku e por daña i liquidá otronan pe haña poder. Pa trata komo tal, bo NO mester tin inteligensia ni sensia universitario, pa por diskutí na nivel, pero pa hopi plaka por laga ekspertonan transformá un sugestividat, ku e por haña man pia i kabez, pa pasa manera por ta berdat i realidat pa otronan. Donald Trump tin influensia i plaka, kwa polis o wes o OM ta bai saka nan kabez i mete ku Trump? Si Trump bisa, ku Obama, i tur hende ku ta kontra dje ta un “Reptiliano”, hopi ta keré. Ken ta bai bringa Donald Trump i kima nan dede? Trump ta ataka personalmente i no al kaso objektivamente. Lastimamente, no por bisa ku siguransa, ku ta mentira Trump ta bende pa brua tera, paso ningun hende no sa ku siguridat. Por sierto, Sr. Genaro lo ta papia di grupo Masónikonan “Regular”ku ta kai bou reglanan estrikto Masóniko (e.o. obedientes, konbinashon di loges). Aparentemente e organisashonnan “Regular” aki ta trata segun reglanan rigurosa general masónikos. Pesei e inisiashon ta un inougurashon hopi serio a base di un herarkia visibel, na nivel ehekutivo, i un herarkia interior (invisibel) individual i inisiativo. Fuera di e gruponan ‘regularnan’ ku reglanan strikto’ manera mensioná, tin gruponan ‘irregular’ i aki kosnan sa kana segun konveni den tur libertat i ku propio Agenda bou di tur sirkumstansianan. Esaki, e libertat aki no kontrolá, por desviá i bira diabóliko, sataniko, pedofili o ufologi esei ta bira nan sekretonan, ku Sr. Genaro nunka no por sa, sino ya no por ta sekreto mas.. Mentira i ladronisia, estafa, froude ta parse pa sierto gruponan un virtut, kontal ku nan por alkanza nan meta i interesnan. Medionan pa alkanza esaki no ta d’importansha. Si tin di mata klandestinamente, lo mata di un o otro manera. Bo por imaginabo, ku un Firma korupto ta mandabo un resibu pa paga un auto, ku bo no a kumpra (mentira)! Si bo tin plaka bo por kohe un abogado pa trese dilanti ku nunka bo no a kumpra nada, ni bo no a bende nada. Si no t’asina, bo ta den trouble grandi, tal sorto di chantahe sa sosodé mas biaha ku bo por imaginabo, pasó no ta bai pa e mentira o ladronisia, pero pa e meta; e resibu ku tin di paga. Una ves e nomber di kumpra sin paga, aunque ku no t’asina, bo tin di karga e peso ei, komo resultado di un komplòt a base di mentira organisá. I no kibuká, e poder dje organisashon ta tur kaminda i ront mundu. Pa haña un bista mas amplio, den e kantidat di grupashonnan den mundu, ta sigi aki nomber di algun gruponan, leu for di ta kompleto, esta pa komprendé, kon difisil ta, pa karakterisá Masoneria objektivamente ora ku kada grupo tin su mes kara i libertat i agenda pa forma su propio metanan. Laga nos kuminsa ku e grupo relevante, esta e grupo di SR. Genaro; Phoenix 227, Grupo Bilderberg, Konfraternidat Hashshashin – KGC Knghts of the Golden Circle (Klu Klux klan) – Skull and Bones – Illuminati 666 – De Thule Gemeenschap – Knights of Columbus – De Beati Paoli Feniaanse Konfraternidat etc. ect. Pa terminá, Opus Dei, di Universidat di Leuven i Ufsia; Universiteit St Ignatius Antwerpen (Jezuïeten).

MASKARADA SA KAI. R.Willems 14 juli 2016. Tin ‘boswachters’ i ‘stropers’. Aparentemente, ‘Boswachter-Stropers’ tambe!

ONWIJSHEID! MOTIE STATENLID SCHORSEN! R.Willems 10 mei 2016. “De huid niet verkopen, vóór de beer geschoten is”. Diverse Statenleden hadden over 2009, waarin dit onderwerp ook ter sprake was gekomen en geëindigd met “Niet geschoten, nooit geraakt”. Nu, is het ook zo en niet anders. Mensjes, zoals Rosaria van Pais, weigerde de diepte van de essentie hiervan te begrijpen en het gevaar voor onschuldige mensen in de toekomst niet te willen inzien door mogelijke manipulaties en complotten en valluiken uit zetten. Met het schorsen, veroordelen en bestraffen van mensen reeds bij voorbaat en zeker Politici, moet men altijd uiterst voorzichtig mee zijn. Men weet absoluut niet welke Pandora-poort men opent naar de toekomst toe. Niet alléén omdat het ondoorgrondelijk is en omdat ‘macht’ zal kunnen verkeren, maar omdat men niet helemaal zeker ervan is, wat anderen ervan zou kunnen maken door haarkloverij, om onschuldigen op te hangen en eeuwig in diskrediet te brengen…en die mogelijkheden zijn aanwezig en mensen zijn creatief genoeg! Zie maar naar Nelson Mandela, waarbij de wereld zelf tussen beide moest komen voor zijn redding. Zie de geschiedenis het lot van Galileo Galilei, hervormer na de Renaissance, dat de zon in het midden van het zonnestelsel staat, hij werd geschorst en zelfs als ketterij beschouwd. Men was te gretig met beoordelen, bestraffen en ten slotte uitsluiten en schorsen tot eigen machtsvertoning en zelfgenoegzaamheid in de overtuiging van voortreffelijkheid in zelfingenomenheid als nu Rosaria van Pais het geval is. En ….toch liep het anders…te weten, dat een garnaaltje als Rosaria niet van pas komt, zoals al diegenen, die geschiedenis hadden gemaakt door verkeerde inschattingen en beslissingen. Hierbij volstaat de banvloek van Baruch Spinoza te noemen, die twijfel had in wie de bijbel had geschreven, in ieder geval geen goddelijke voorzienigheid. Ten slotte de gifbeker van Socrates, die weigerde gratie te verzoeken aan de volksmassa, zij had de macht hem vergiffenis te schenken. Socrates wees het bestaan van de vele goden af en daarmee het bestaan der meer goden geloochend. Hij werd eerst geschorst, immers hij werd beticht van de traditionele deugden vervangen te hebben door individualistische inzichten. Hij aanvaardde zijn straf, de gifbeker. ‘Wees welgemoed’ zei hij tot zijn bedroefde vrienden,’ het is alleen mijn lichaam dat u begraaft; een man moet een nuttige dood in vrede kunnen sterven. Het doet de mens huiveren, wanneer het Parlement samen met mensen als Rosaria van Pais op het Eiland het hebben over “integriteit” terwijl iedereen zichzelf beter kent. Een massapsychose op basis van hypocrisie: Ze zijn op het ogenblik dat ‘integriteit’ ter sprake komt, met hun allen overtuigend “integer”; allemaal! Wie is dan corrupt, cyber-dieven en zakkenvullers? Niemand! Net als vroeger, in de tijd van keeper Ergilio Hato. Als de man geblesseerd raakt aan zijn dijbeen, liep volgende dag half Curaçao mank als gevolg van intensieve massa-psychose. Net als in de Staten van Curaçao: indien men praat over ‘integriteit’, geloof me, allemaal zijn het op dat ogenblik integer, ook de allergrootste corrupte boeven onder hen. Rosaria van Pais denkt, omdat de algemene opinie dicteerde dat Mandela, naar geldende normen en waarden, slecht was en in de boeien geslagen moet worden en opgesloten worden, het ook zo is! Echter naast die normen en waarden die Rosaria overduidelijk ziet, is er nog een dimensie; de natuurlijke krachten, waarvan Rosaria géén enkel benul van heeft en ook niet kan overzien met zijn kennis, laat staan er rekening mee houden. En het zijn deze latente verborgen krachten, die men onder alle omstandigheden ruimte moet geven, dan roekeloos en onzorgvuldig opgejaagd door politiek gewin beslissingen moet nemen. Dit leidt tot catastrofen als vergassen van mensen. Heeft “integriteit” te maken met goed of slecht? Is het niet zo, zolang iets voor een ander onder de dekmantel der liefde verborgen blijft, is het goed. Maar wordt de mantel eens gelicht, dan is het ineens slecht. Niet alleen wat men weet, maar tevens wat men niet weet is bepalend voor goed of slecht, hoe relatief het ook mag zijn. Alex Rosaria schermt een beetje met begrippen als ‘normen en waarden’. Toen mensen vergast werden waren het juist door die normen en waarden, die relevant waren. Voor Rosaria kennelijk als het maar ‘normen waarden’ zijn!

HAND IN EIGEN BOEZEM STEKEN. R.Willems 4 april 2016. De Surinaamse Omayra Leeflang heeft nu, op Curaçao haar eigen politieke partij, de UKH opgericht (Un Korsou Hustu). Eigenlijk een verrassing, omdat Papiaments-Curaçao anders erover denkt, namelijk het afsluiten van een beroerde door elkaar lopende periode en het opstarten van een Eilandelijke-Papiamentse periode. ‘Als Gast, sluit men zich aan of vertrekt’. Echter het hoeft geen probleem te zijn om aan een Drude Tante duidelijk te maken dat de deur wijd open staat en dat buiten mooi weer is! Wij weten niet precies wat de echte bedoelingen zijn in de toekomst of dat het mosterd na maaltijd is. Ook weten wij niet wat zij precies bedoelt met “hustu” en op wie ‘hustu’ moet slaan? Haar eigen mensen of Papiaments Curaçao? De wrakstukken van het opleidingschip ‘Karla-Omayra en de beschadiging van Rosalia’ door valse aantijging, liggen nog onopgeruimd te roesten in haar voortuin. Of haar nieuwe partij, de UKH, iets ‘hustu’ van deze zooitje kan maken, gelooft zij alleen. Of UKH een echte politieke partij zal worden zijn er twijfels over. Het lijkt meer op een avontuurlijke speculatie, een lepe verkenning of een handige aftasting of er nog sprake is van een Surinaamse dominantie of taaloverheersing en of Papiaments-Curacao deze pil nog onbewust wenst te slikken. Het Papiaments en het Nederlands zijn voorlopig onmisbaar, of andere talen als instructie komen aansluiten zal de toekomst moeten uitwijzen, wat of welke combinatie het beste is naar de toekomst toe. Wanneer het getij verloopt, verzet men de bakens, kennelijk niet bij Leeflang; zij speelt voor blind doof en stom en graait maar door, omdat het bij haar heel gewoon is. Deze soort hustlers denken vanuit hun maag, niet vanuit hun hersenen, daarom uitsluitend met goed doordachte valluiken kunnen zij definitief verschalkt worden, bij wijze van lik op stuk. De evolutie van toen is voorbij en heeft plaatst gemaakt voor involutie, waar iedereen niet meer zo gemakkelijk heeft. De Isla van Shell is definitief ter ziele, wat er nu over bleef is anderen het brood uit de strot halen of anders is simpelweg de tijd van repatriatie aangebroken. Heel eerlijk gezegd wij houden van Leeflang, echter nu U voldoende verdiend heeft en uw kennis verrijkt, heeft uw land U hard nodig. Er is geen tijd meer voor moties indienen als wegloopster uit de partij. Mevr. Marvelyne blijft rustig op haar stekje, die U noch van verre noch van dichtbij aangaat. Voor U is de tijd heel gunstig om te reizen, de deur staat wagen wijd open en buiten is het prachtig weer.

SIN AWA, NUNKA LO NO POR TIN AWASERU. R.Willems 13 december 2015. Mester tin 100% di awa, pa por tin awaseru. Mester tin 100% di libertat pa un país, pa por tin solidaridat i patriotismo. Korsou konosé un libertat pintá, pesei lo no por produksí ni solidaridat, ni patriotismo. E pueblo mester pone pia abou, i komporté riba tur tereno komo un pueblo liber ku habla, i ta dor dje komportashon ei, solidaridat i patriotismo lo krese manera pampuna na ranka. Manera Sambo ta mira e asuntu, e ta eksigi i pretendé pa un “awaseru”, sin embargo sekura ta reina.. E evolushon di libertat, despues di sklabitut i kolonialismo, a kai den mannan di otro problemanan mas pisá ainda esta; Surinamnan radikalista, Hulandesnan konservativo i nan desendientenan i otronan pa freeze henter e proseso di evolushon pa libertat en general. Formashon i edukashon a wordu reglá pa net un bokadito leve di edukashon sin rais profundo di poder, pasobra esei a keda será den un grip barbaró. 100% libertad dje pais ta un minimum kondishon esensial pa eksistensia di solidaridat i patriotismo. “Awaseru sin awa” t’ imposibel, igual ku patriotismo sin libertat, esun ta konsequensia dje otro. Fake, libertat pa bista di mundu no ta funshoná. S’ awe Sambo ta konstatá ku no tin solidaridat ni patriotismo, pasó e libertat nesesario no tei di ningun manera, pa fortifiká i alimentá tal fenómeno. 100% di puru libertat t’ impresindibel pa por krea patriotismo.

“Extra” edishon 7/12/2015. R.L.Willems 8/12/2015. PENSA NA PLASO KORTIKU O LARGU ? Segun Parlamentario Sr. Cleopa, e no tin nada kontra e organisashon ‘Green Town’ i e no tin sufrisiente palabra pa mustra riba e importansha di Rafinaderia Isla pa komunidat di Korsou. Importansha di rafinaderia Isla pa komunidat di Korsou, ku Sr. Cleopa no tin sufrisiente palabra pa mustra riba importansha pa Korsou su komunidat, ta trese e pregunta: Sr. Cleopa ta pensando na plaso korto o largu? Kiko ta bai sosodé ku mes un komunidat di Korsou despues dje era, e período di kombustíbel fosilisá den futuro serkano? No tin di lubidá, ku Shell na 1985 a regalá Isla kompletamente pa un florin na Korsou depues di mas o menos 70 aña di servisio. Mi ke sa, si regalá Sr. Cleopa kompletamente gratuito un fabrika di “haarspeld”, awor ku tur damas ta usa “haarspray”, kiko den futuro Sr. Cleopa ta bai hasi kuné?

IN MEMORIAM Drs. Edwin nolasco ayubi. R.L. Willems 7 september 2015. Alleen de allersterkste, de aller-intelligentste, de meest rigide, zal uit de donker schaduw van onze generatie kunnen kruipen en zich apert manifesteren. Edwin Ayubi had de vereiste kwaliteiten daarvoor om het te doen. En hij deed het ook. Hij was een markante iemand met kwaliteiten en talenten, maar daarbij ook de hartelijkheid als gewone mens uit de heuvels van Otrobanda. In het begin periode van zijn studies aan de Royal Academy of Art Den Haag, naast zijn praktische opleiding, ging zijn belangstelling naar het classicisme, verlichting, romantiek en filosofie. Omdat ik één jaar moest wachten voor mijn studie in Maastricht, mocht ik meelopen. Mijn belangstelling ging toen uitsluitend naar Filosofie. Het is hier dat ik kennis had gemaakt met filosofen als postmodernisten Michel Foucault, Jacques Derrida en nieuwe wetenschappers als Karl Popper. Het Eiland leeft, zo ook de omstandigheden. De MULO, eens maat- en toonaangevend in de Curaçaose gemeenschap, moest loslaten voor de overheersende HBS. En dat was ons lot: de MULO-devaluatie. Gelukkig beperkte de mogelijkheid als beurzaal de schade, maar dat korset was zeer nauw aangemeten; een vergiftigd geschenk bijna, dat nauwelijks tot heden toe de Eilanden na zoveel jaren vooruit kon helpen. Het Eiland raakte kennelijk verlamd. Het lijkt op een systeem om bepaalde sociale klasse aan de macht te houden en andere sociale klasse van de macht te onthouden. Wie het systeem doorziet en veracht, moest kiezen om een eigen leven te gaan leiden en het Eiland laten voor wat het is en continue een bak met vuiligheden over zich accepteren. Vele Curaçaoënaars vrezen als de dood, dit soort represailles, vergelding of zelfs wraak, die tot imago vervuiling en beschadiging leidt. Ayubi was puik slim, doorziet valluiken en verandert telkens van koers. Toen ik hoorde, dat hij hier in België aan de Leuvense Universiteit studeerde, moest ik hardop lachen: Ayubi was super slim en overklast heel zijn generatie. Wij kennen elkaar als kleuters in de lagere school bij de fraters aan de Roodeweg: St. Thomas College, vervolgens Hoogstraat, vervolgens als beurzaal, Scheveningen en Den Haag, Royal Academy of Arts, Princessegracht. Hierna splitste onze wegen, maar niet onze vriendschap. Een paar jaren geleden was hij in Nederland met zijn gezin en had niet nagelaten even naar Antwerpen te zakken om goede dag te zeggen, wat enorm veel voor mij had betekend, immers onze lichting uit Otrobanda was uitgedund tot ons getweeën, die nog in leven zijn. Ik heb nooit kunnen vermoeden, dat dit wederzien tevens ons afscheid voor altijd was! Eddy had een onvervalste tenor stem, kon Gigli, de arias uit de film Great-Caruso fantastisch imiteren. Wekelijks gingen wij langs, vooral in de winter om te genieten, het kostte ons alleen maar een zak eierkolen om te stoken., omdat wij van hem niet met lege handen moesten komen. Zijn rol als tweede honkman bij de Honkbal- Storks Den haag is niet te beschrijven zeker als “The slippy snake”. Hij had speciale filosofische opvattingen over de sport: “Na bate, kada un strike, ta trese mi mas serka un home-run…o…. pónche. Hij sloeg zijn home-runs met regelmaat, echter zijn stokpaardje was: honken stelen, daarom de naam ‘slippy snake.’ De grootste rivaal op sportieve vlakte was “Chicalon” de club van de Arubanen, waaronder Betico Croes. Wij kwamen de parking oprijden en ook Croes. Hij riep Eddy op zijn Arubaans toe: “Ayubi, awe ta sota”! Eddy antwoordde:”Sota? Awe mi ta bai roba base un poko”! De eerste slagbeurt ging mis; ‘Strike-out’ (Croes kwam lopend uit zijn fielder’s-plek en fluisterde iets in de oren van de pitcher). De tweede slagbeurt een rolling naar korte-stop en uit op de eerste honk. De derde slagbeurt: een hete loeierd van een line-drive-hit tussen derde honk en kortestop. Vervolgens, terwijl de werper zijn bewegingen maakte om te werpen, schoot Ayubi als een pijl uit de boog naar de tweede honk. De catcher had niet eens zin om naar de tweede te gooien. Ook naar de derde was het een flitst…en safe. De wedstrijd werd met zeer krappe 3-2 gewonnen. Wij hadden afgesproken om niet als eerste iets tegen Betico Croes te zeggen, maar waren wel klaar om zijn neus even flink te poederen! Het duurde lang voordat hij uit de kleedkamer kwam: ‘Hij kan niet eeuwig daar blijven’: zei Eddy. Eindelijk kwam hij naar buiten, maar was ons vóór: “Hermanos, ban dal un bitter, asina mes ta bon”, zei hij op zijn Arubaans. In het debatteren was Eddy een kei, altijd goed gedocumenteerd en niet afwijken van een vaste beeldvorming. Hij had een discussie eens met een bevriende Jood van de Academie, een vermeende filosoof. Hij liet de man heel de joodse geschiedenis uitrafelen om hem dan te vragen of hij werkelijk gelooft, dat van alle godsdiensten in deze wereld, de joodse de ware is. En dat hij Ayubi, zijn twijfels erover had en indien hij zich niet vergiste, dat de man zelf (de Jood) ook erin twijfelt. In een wereld-oriëntatie les in de achtste klas aan de Hoogstraat, raakte hij in een clash met Pater Amado Römer en je moet weten, dat hij misdienaar was bij Römer. In de algebra is min x min= positief. Eddy vond dat onzin, immers redeneerde hij, iets negatief en zelfs de verdubbeling ervan, geenszins positief kan zijn. Indien je iets wil hebben, moet je dan zeggen: Neen, neen, dan is het een “ja”. ‘De wereld op zijn kop’, zei hij. Römer zijn stelling kwam hier op neer (stelling van negatieve theologie), dat negatief, positief is in de zin van een paradox: god is niet volledig aan deze wereld, maar evenmin volledig met deze wereld samenvalt: dus dat de negatieve afwezigheid (de leegte) van god op deze wereld, juist een positieve aanwezigheid is, ook bij verdubbeling van die afwezigheid. Ayubi bleef erbij dat het onlogisch is en liet zelfs het woord ‘onzin’ vallen, wat hilariteit veroorzaakte. Wij praatten niet graag over politiek of politieke partijen, maar hij had wel degelijk een mening over. In onze tijd waren er twee politieke grootheden en je kan niet erom heen: de DP en N.V.P. Hoewel politiek erg belangrijk was op dat moment zaten wij toen reeds in Scheveningen, wat wil zeggen, dat politiek eigenlijk een beetje ver van ons bed was. Hij was een paar maanden bezig op de Academie, waar hij gerichte filosofie kreeg , en op mijn vraag, had hij zo ongeveer politieke macht omschreven: Op de rug van een ander zitten, zelf het vreselijk en vervelend vinden en daarom de last zoveel mogelijk proberen te verlichten…….behalve van die rug afkomen. Ik vond die uitspraak machtig en had het genoteerd en enkele malen in discussie op de Maastrichtse Hogere School zelfs gebruikt. Met het heengaan van Eddy N. Ayubi, verliest het Eiland één van zijn meest markante inspirerende zonen, een product uit de heuvels van Otrobanda. Hij had dit rommelig Eiland een extra denk en spirituele dimensie gegeven, tenminste zij die hem gekend en begrepen hebben. Wij, zijn vrienden ( o.m Rienk Kamer /Audry M. / MMS-girls) zullen die dimensie in ere houden en telkens wanneer er behoefte aan is, onze hart met zijn werken ophalen……dat hij de vrede in de eeuwigheid zal vinden. Edwin, rust in Vrede, U hebt niet voor niets geleefd!

FUGITIVOS HUMANOS. R.Willems 1/09/2015 Ta parse manera nan ta atakando tur e playanan, kaminda sa bai pasa all-in-vakashon i releks. Di tur parti, prinsipalmente Sur i Oropa Oriental nan ta basha bin Oropa Oksidental. Absolutamente nada, nada-nada por stop nan. Ni muraya, ni prikkeldraad, ni polis ku moster- lachgas por para nan. Tur stashonnan di trein ta kan-kan. Hobenan, yunan, ansianos, mama i tatanan babies, oma i opa’s, ku un tas riba nan lomba, kansà i ku hamber nan ta sigui bini. Mas nan avansá, mas tantu ta sigui sin stop. Pero di kon? Di-kon nan ta laga nan famianan atras i siegamente preferá un abentura riskante pa nan propio bida, net esun ku nan ke mehorá. Ta parse ku aki e forsa misterio di kreashon di bida, ku ta guia inkonsientemente emigrashon humano ta tuma logà. No t’asina ku tin un historia t’eksisti di: Tera Primintí (Het Beloofde Land)? Nan a bisa tambe ta kua forsa a Primintí o nan a laga esei pa imaginashon? D’otro banda, awe indudablemente tin un Rasa “Antiyana Caribeño t’eksisti, por bisa ta mesun guia humano, sea den un forma malamente komersial ku a tuma logá? Kon ke sea, un realidat no por wordu kamuflá, kual forsa o kasualidat ke ta: emigrashon humano ta bai kompañá ku hopi miseria, pena i hasta morto. Nan ta hoga na granel, muri mortonan straño di stik, pero nan ta sigi bini i nada por stop nan. Dikon? Wel, simplemente: si bo ta teme bo bida komo humano, si bo no tin un “mayan” solamente ta keda un deseo: Sobrebibi, nada mas! Un lei, sin duda, ku ta konta pa henter humanidat! Es ku konosé tal miseria i morto den su profundidat, lo sa i ta kapas di komprendé e dikon i e pasobra! I esaki ta humanidat for dje prinsipio di kreashon mes. No duda ningun momento, kada momento esei por ta bo propio destino tambe. Pais Venezuela, no leu for di nos, tambe ta pasando den skual i kuanto no ke alkansa nos Isla d’un otro o manera no ta d’importansia: pa just sobrebibi, e siguransa d’un mayan den bida, pa nos nada ápnormal komo nos no sa mehor. E moveshon pa Oropa-oksidental ta hopi serio, d’unda nan ta bini masalmente asina? T’ainda, tin grosso modo sinku routa notà: Afrika Norte-Oksidental: Marokko, Guinea i Senegal. Routa Mediteràneo oksidental: Kamerun, Algeria, Mali. Routa central Mediteràneo: Syria, Erritrea, Sahara Routa Italia Sur, Apulia i Kalabria. Routa Mediteràneo oriental: Syria, Irak, Iran, Afghanistan, Somalia. Kasimente un hende no por imaginé tal situashon, sinembargo kada momento por ta su propio destino tambe. Un solito “tornado” fuerte riba nos Isla, kargando tur inventario dje Isla enkluso habitante hiba laman den minimo di tempu, ta sufrisiente pa hika e Isla den un profundo luto pa eternidat. Nan ta kampeer na stashonnan di trein, laba nan kurpa kansá den toiletnan publiko, drumi den parkenan, muhé, homder mucha, mama i tata, yu, oma y opa, di tur edadnan. Si bo no mira, imposiblemente pa kere. Di kon nan ta bandoná tur loke nan tin, nan famianan pa Oropa-Oksidental? Esaki ta parse fenómenonan di kreashon mes ku no t’asina fasil pa komprendé logikamente. Por ta, posobra nan tambe ke un vakashon all-in, un kama kaliente, pan i un desayuno bon sortí i un bon baño kaliente? Mi no tin ningun motivo di pensa komo tal, mirando tal miseria ku mi mes wowonan dja aserka! E hendenan aki konosé e profundo miseria di guerra, di morto, di abuso, di agreshon i violensia, dia den dia afo. Luchando, nan a asepta nan parti,, konsiento di kiko e kontenido ta enserá, i netamente “esaki”, inseguridat infinito, sin ningun perspektivo ku miseria di biba den un tent, wel t’asaki nan no ke pa nan mes, korda nan yunan ku ta lantando: e seguridat ku lo tin “un mayan”. Tal grado di situashon di biba mester ta komprendibel pa henter humanidat. No ta di spera ku na frontera nan lo wordu risibí ku brasanan abrí i yamá bon-biní ofresiendo nan, pan i kuminda, un kana kaliente pa nan por sosegá e kurpa kansá. Ningun hende no mester ta eens kumi, pero laga nos no lubidá, ku ta humano nan tá, i nos tambe ta un mes humano. S’akaso ke trata for di solo interes propio, tin mester di tene kuenta: E pregunta no ta, ku nunka Korsou tambe lo yega di konosé “un miseria profundo”, pero simplemente e pregunta ta; ki-ora i ki-dia! E ora ei, nos tambe ta fugitivo gritando pa yudansa di ‘humanidat’. Awendia nos ta brigando otro malamente. E Isla konose un mentalidat destruktivo pernamente , un orgullo totalmente falsu kaminda no tin espasio pa e espíritu di solidaridat nesesario pa ser un pueblo, tantísimo abuso di poder pa falta di mehor konosemente. Hasta lagando espasio pa esnan di poder ku no ke kompartí, bandonando e Isla, no ta sufrisiente. T’aya kaminda a bai buska un futuru, nan ta molestia hende pa destruí. Un desgrasia tin di pasa pa obliga e yu-Korsounan teimos , di tur grado sosia akil, pa siña haña réspèt pa otro. Tin un mentalidat absurdo t’ainda t’ eksisti: “Ta di mi e familia e ta i t’ami ta disdí, lokual ku tin di stop awor, sea na bon o na malu!

Loading...
Amerpages.com